projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
27.10. 10

2.r._Čj_druhy vět

Ročníky:
Procvičení druhů vět různými způsoby
05.12. 10

2.r._Čj_Hrajeme si se slovíčky I.

Ročníky:
Zopakování učiva o slovu, slabice, samohláskách.
25.05. 10

2.roční ZŠ Slovní význam

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
ČJ 2.ročník Slovní význam Žáci se saznámí s tříděním slov podle významu. Seznámí se s pojmy slovo nadřazené, podřazené, souřadné.
25.08. 10

4. třída podstatná jména shrnutí

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičování vzorů a koncovek podstatných jmen
05.12. 10

4tení s hláskami s,t,j.

Ročníky:
Procvičování čtení v 1. ročníku s hláskami s,t,j.
04.10. 10

4_tr_zakladni_skladebne_dvojice_podmet_prisudek

Ročníky:
Poznávání a určování podmětu a přísudku, určování podmětové a přísudkové části, vyznačování základní skladebné dvojice
29.11. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 3,
Práce je zaměřená na procvičení učiva o abecedě.
27.11. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje abecedu a řazení slov podle abecedy.
17.11. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento sešit slouží k procvičení abecedy.
29.09. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2,
Abeceda- výklad, hry
25.09. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2,
Osvojení a upevnění abecedy, její užití. Určeno pro 2. ročník.
05.12. 10

Abeceda

Ročníky:
Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.Cílem práce je procvičení a opakování abecedy.
11.11. 10

Abeceda

Ročníky:
žáci si zábavnou formou procvičují učivo Abecedy.
06.06. 10

Abeceda

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Abeceda - seznámení s abecedou a řazením písmen a slov podle abecedy.
29.05. 10

Abeceda pro 2. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Abeceda pro 2. ročník-úvod do učiva. Procvičování. Význam pro praktický život.
05.12. 10

Andělské zvonění,čertovské hudrování.

Ročníky:
Procvičování učiva 2.ročníku(slova stejného,opačného významu, abeceda,...)
21.12. 11

Antonyma

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k procvičení práce s antonymy.
28.04. 11

Avantgardní divadelní scény 1.poloviny 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Osvobozené divadlo - vznik, osobnosti, hry; D 34 - historie, E.F.Burian
29.01. 12

AZ kvíz - literatura

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování prostřednictvím oblíbené televizní soutěže.
29.01. 12

AZ-kvíz-český jazyk

Ročníky: ZŠ 4,
práce je zaměřena na teorii a pravidla českého jazyka - žáci si zopakují svoje poznatky o stavbě slova, vyjmenovaných slovech, slovních druzích.
27.08. 11

Bajky

Ročníky: ZŠ 7,
Definice, autoři Ezop, Jean de La Fontaine, Krylov, ukázky jejich tvorby, práce s textem.
27.05. 11

Baroko nejen v literatuře

Ročníky: ZŠ 7,
Baroko - základní charakteristika, umění, literatura, J.A. Komenský
27.11. 11

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Žáci se seznámí s životem a dílem Boženy Němcové.
11.10. 10

Brněnské hantec

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen žákům 9. ročníku. Sešit obsahuje teoretické i praktické stránky o hantecu.
27.05. 11

Čárka ve větě jednoduché

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen pro 8. - 9. ročník.
05.12. 10

Čertí čeština pro 4.třídu

Ročníky:
Procvičování vyjmenovaných slov,abecedy,slovních druhů...
26.03. 11

Červená karkulka

Ročníky: ZŠ 1,
Čtení pohádky s porozuměním a plněním úkolů, určeno pro 1. ročník.
13.09. 10

Česká autorská pohádka

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Slouží k opakování tématu "Autorská pohádka".
25.07. 11

Česká literatura v období husitství

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování - Husovi předchůdci, Jan Hus, literatura v obd. husitských bojů, Petr Chelčický
28.02. 11

České divadlo 1. poloviny 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Tento předváděcí sešit je určen pro 9. ročník. Žáci si v něm zopakují, popř. doplní znalosti o oficiálních divadelních scénách a kabaretech.
29.01. 12

Český jazyk - ohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 3,
Výuka a procvičování ohebných slovních druhů.
26.02. 12

Český jazyk - opakování

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičení a opakování učiva 2. ročníku.
29.01. 12

Český jazyk - práce s textem Mach a Šebestová

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování učiva 1.čtvrtletí 3. třídy. Slohocé úkoly - charakteristika postav.
29.01. 12

Český jazyk - příslovce

Ročníky: ZŠ 3,
Příslovce - poznávání, práce s textem, slovní druhy.
29.01. 12

Český jazyk - procvičování učiva na téma Vánoc

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování učiva s vánoční tématikou. Vánoční zvyky,koleda,příběh o Ježíšovi.
25.09. 11

Cesky jazyk - slova pribuzna a koren slova

Ročníky: ZŠ 3,
Příprava je určena pro 3. třídu. Časová dotace - 2 vyučovací hodiny.
29.01. 12

Český jazyk - vyjmenovaná slova po b.

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po B.Příbuzná slova, pravopis a procvičování.
06.02. 12

Čeština trochu jinak

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Žáci si hravou formou opakují pravopisné jevy a spisovné tvary.
26.02. 11

Charakteristika

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výkladová část a procvičení jazykových prostředků používaných v charakteristice.
22.02. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro žáky 5. ročníku k procvičení různých druhů číslovek- vyhledávání v textu, rozlišování druhů číslovek,doplňování do textu.
18.02. 12

Číslovky

Ročníky:
Číslovky - stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
02.01. 11

Číslovky

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování číslovek a jejich druhů.
24.05. 10

Číslovky

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o číslovkách a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a skloňování číslovek. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
24.05. 10

Číslovky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Shrnutí učiva o číslovkách, určeno pro 5. ročník.
22.02. 12

Číslovky 2

Ročníky: ZŠ 5,
Práce je určena k opakování a procvičování číslovek.
25.09. 11

ČJ - prostorová orientace 1

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičovací hodina na procvičování prostorové orientace. Lze využít v 1.r. v ČJ, ČaJS.
23.11. 10

ČJ - téma mikuláš

Ročníky:
ČJ pro 3.ročník - hodina na procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen, sloves a pravopisu s tématem mikulášské nadílky. Práce obsahuje i stránky, kde lze využít hlasovací zařízení.
28.04. 11

Čj 1.ročník Čtení

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Čj 1.ročník Čtení s porozuměním
13.10. 10

Čj 1.ročník Čtení otevřených slabik s písmenem L

Ročníky:
Čj 1.ročník Čtení otevřených slabik s písmenem L
25.06. 11

ČJ 2 Vlastní jména

Ročníky: ZŠ 2,
Úvod do učiva pravopisu vlastních jmen
25.05. 10

ČJ 2.ročník Druhy vět

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
ČJ 2.ročník Druhy vět Žáci se saznámí s druhy vět, seznámí se s pojmy věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a s pravopisem příslušných interpunkčních znamének.
08.06. 10

Čj 2.ročník ZŠ Tvrdé, měkké slabiky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Čj 2.ročník ZŠ procvičování čtení a psaní slabik dy ty ny, dý tý ný, di ti ni ,dí tí ní
25.09. 11

ČJ-prostorová orientace 2

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičovací hodina na procvičování prostorové orientace. Lze využít v 1.r. v ČJ, ČaJS.
18.02. 12

Čj1 čtení

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Čtení s porozuměním
29.01. 12

Čtení - téma Zima 1

Ročníky: ZŠ 1,
ČJ pro 1.ročník - hodina na procvičování čtení samohlásek a hlásek m, t, l, s, j, p, n, d - téma Zima
18.02. 12

Čtení - téma Zima 2

Ročníky: ZŠ 1,
ČJ pro 1.ročník - hodina na procvičování čtení samohlásek a hlásek m, t, l, s, p, j, n, d, k, r, v, z, h, š, - téma Zima
29.01. 12

Čtení prvních slov a jednoduchých vět

Ročníky: ZŠ 1,
Žáci si procvičují čtení prvních slov a jednoduchých vět. Hodinu lze využívat postupně po jednotlivých listech. Vytvořeno v Activstudiu (verze3.7)
07.11. 10

Čtení s hláskami m, l, p.

Ročníky:
Tato práce je zaměřena na zábavné procvičování prvních hlásek v 1. ročníku.
29.01. 12

Čtení s písmeny H Š C

Ročníky: ZŠ 1,
Určeno pro 1. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
29.01. 12

Čtení s písmeny M L S P

Ročníky: ZŠ 1,
Určeno pro 1. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
29.01. 12

Čtení s písmeny T J

Ročníky: ZŠ 1,
Určeno pro 1. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
29.01. 12

Čtení s písmeny Y N D K

Ročníky: ZŠ 1,
Určeno pro 1. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3
25.06. 11

Čtení s porozuměním

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Práce s textem, vnímání významového obsahu slov
21.11. 10

Čtení s porozuměním (2.-3.ročník)

Ročníky:
Slovenská lidová pohádka O jednom starém psu a vlku. Nejprve přečteme, na dalších stranách děti odpovídají na otázky pomocí hlasovacího zařízení nebo písemnou formou.
29.01. 12

Cvičení k vedlejším větám

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Cílem výukového materiálu je procičení jednotlivých typů vedlejších vět.
29.01. 12

Cvičení k významovým poměrům

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci si pomocí výukového materiálu procvičí a zafixují jednotlivé poměry mezi větami hlavními.
22.02. 12

Dě, tě, ně

Ročníky: ZŠ 1,
Práce je určena k nácviku čtení a psaní slov s "ě".
05.12. 10

Dělení souhlásek

Ročníky:
Práce je určena pro 2.ročník.Časový rozsah je 1 hodina.Cílem je opakování a procvičování dělení souhlásek.
28.04. 11

Divadlo Járy Cimrmana

Ročníky: ZŠ 9,
Divadlo Járy Cimrmana - vznik, osobnosti, filmová spolupráce Svěráka a Smoljaka, hlášky z filmů.
10.06. 10

Dlouhé a krátké samohlásky, procvičení ů, ú

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičení dlouhých a krátkých samohlásek a doplňování písmen ú, ů.
25.10. 11

Doplněk

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci se seznámí s doplňkem a naučí se ho identifikovat ve větě. Materiál žáky upozorní na chyby, které se často dělají při určování doplňku.
27.11. 11

Dračí čtení

Ročníky: ZŠ 1,
Práce je určena k procvičování čtení a skládání slabik, slov a vět se souhláskami s, m, l, t.
30.01. 12

Druhy vět - procvičování

Ročníky: ZŠ 1,
Práce je určena k procvičení učiva o druzích vět.
26.02. 11

Druhy podmětů, druhy přísudků a jejich rozlišování

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci se procvičují v rozlišování druhů podmětů (holý, rozvitý, několikanásobný), druhů přísudků (holý, rozvitý, několikanásobný a jmenný se sponou),procvičování podmětu děti, oči, uši, oka, ucha.Hodina je vytvořena v Activstudiu v. 3.7
22.02. 12

Druhy přídavných jmen

Ročníky: ZŠ 5,
procvičování určování druhů přídavných jmen
29.01. 12

Druhy rýmů

Ročníky: ZŠ 7,
Rým sdružený, střídavý, obkročný a přerývaný. Sešit obsahuje výkladovou část a úkoly k procvičení.
06.02. 12

Druhy slov

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro žáky 6. - 9. ročníku, je vypracován v AS. Žáci určují slovní druhy u stejně znějících slov.
23.11. 10

Druhy slov

Ročníky:
Procvičování slovních druhů pro 4., (3.) ročník.
Autor: Vít Liška
27.08. 11

Druhy souhlásek

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit seznamuje s druhy souhlásek a procvičuje psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách.
25.10. 11

Druhy vedlejších vět

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci se seznámí se všemi typy vedlejších vět a naučí se je určovat.
26.03. 11

Druhy vedlejších vět

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen pro žáky 7. - 9. ročníku, ve kterém si procvičí druhy vedlejších vět.
28.02. 12

Druhy vět

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit seznamuje s druhy vět a procvičuje je.
25.10. 11

Druhy vět

Ročníky: ZŠ 2,
Určování druhů vět.
30.01. 11

Druhy vět

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování druhů vět, tvoření vět,přiřazování znamének za větami a pochopení významu vět.
18.02. 12

Franská říše II.

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit slouží k výkladu a procvičování základních poznatků o Franské říši, zaměřuje se především na kulturní dějiny.
25.06. 11

Hezky česky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen k procvičování pravopisných jevů. Je vytvořen v AS. Pracovní sešit může sloužit i při suplování v v 6. - 9. třídě.
25.09. 11

Historie českého loutkového divadla

Ročníky: ZŠ 8,
Základní informace o loutkovém divadle. Marionety, M.Kopecký, J.Skupa, M.Kirschner.
18.02. 12

Hláska a písmeno B, D, rozlišování b, d, p

Ročníky: ZŠ 1,
Úkoly pro 1. třídu, seznámení s písmeny, hledání písmen ve slovech, spojování slov podle významu.
Autor: Vít Liška
28.02. 12

Hlásková a slabiková stavba slova

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit seznamuje s hláskovou a slabikovou stavbou slova a procvičuje ji .
18.03. 12

Hlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava slouží k procvičování hlásek.
28.04. 11

Hlavolamy, slovní hry

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje rébusy, hlavolamy, doplňovačku, úkoly mluvnické i literární. Určen 8. a 9.třídě.
30.05. 10

Hra se slovy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Doplňování hlásek,slabik do slov. Tvoření vět. Slova nadřazená.
25.10. 11

Hrajeme si s Hláskem

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Opakování učiva pro 2. nebo 3. ročník
19.10. 10

Hrajeme si s písmenky

Ročníky:
Předváděcí sešit procvičuje velká tiskací písmena, skládání slov z písmen, psaní a doplňování slov.
25.10. 11

Hrajeme si s písmenky + rozvrh hodin

Ročníky: ZŠ 1,
Hrajeme si s písmenky + rozvrh hodin, 1. ročník ČJ
07.09. 10

Hrajeme si s větou

Ročníky:
Cilem tohoto předváděcího sešitu je procvičit si hravou formou znalosti o vlastnostech vět a souvětí.
26.02. 11

Hrajeme si se samohláskami

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku k procvičení délky samohlásek.
06.10. 10

Hrajeme si se slovíčky

Ročníky:
Hrajeme si slovíčky
26.03. 11

Hrajeme si se slovy

Ročníky: ZŠ 1,
ČJ pro 1.ročník - hodina na procvičování slabik, písmen a slov.
26.03. 11

Hraní s literaturou

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit slouží k zopakování literárních pojmů, literárních děl a spisovatelů hravou formou. Je určen pro žáky 9. ročníku.
27.05. 11

Hrátky s češtinou

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je vhodný pro 6. - 9. ročník. Pracovní sešit lze využít při suplování.
18.02. 12

Hrátky s vyjmenovanými slovy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičení vyjmenovaných slov hravou formou.
13.09. 10

Hrátky se slovními druhy

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování slovních druhů formou her. Je určen pro 5. a 6. ročník. Časová dotace - 15 až 20 minut.
25.06. 11

Hry se slovy

Ročníky: ZŠ 2,
Hry se slovy
13.05. 10

Hry se slovy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní hry, procvičování logického myšlení.
27.08. 11

Jan Neruda

Ročníky: ZŠ 8,
Informace o autorovi, práce s textem povídky Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku.
27.05. 11

Jarní čeština pro čtvrťáky

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování učiva pro žáky 4. ročníku v rozsahu 3 - 4 hodin. Opakování slovních druhů, zejména podstatných jmen a sloves. Určování vzorů podstatných jmen. Opakování učiva o slovesech, určování mluvnických kategorií u sloves (osoby, čísla a času), řazení slov dle abecedy. Sešit navazuje na tematiku jara.
02.09. 10

Jaroslav Hašek & Lipnice nad Sázavou

Ročníky:
Shrnutí poznatků o autorovi.
04.09. 10

Jazykové vylomeniny

Ročníky:
Krátká jazyková cvičení pro zpestření výuky.
29.01. 12

Jazykový rozbor

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. a 9. ročníků. Cílem je zopakovat učivo, které se žáci v průběhu školní docházky naučili.
29.05. 10

Jazyky a jazykové rodiny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jazyky slovanské, germánské a románské. Jazyková rodina ugrofinská.Přejatá slova.
21.12. 11

Jednoznačná a mnohoznačná slova

Ročníky: ZŠ 4,
Rozlišování jednoznačných a mnohoznačných slov
27.08. 11

Josef Kajetán Tyl a Karel Jaromír Erben

Ročníky: ZŠ 8,
J.K.Tyl - dílo, hymna; K.J.Erben - osobnost, Kytice, ukázka z filmu
30.01. 11

Karel Čapek

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se blíže seznámí s osobností a dílem Karla Čapka.
29.01. 12

Karel Havlíček Borovský

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Žáci se blíže seznámí s životem a dílem K. H. Borovského.
25.06. 11

Klasicismus a osvícenství

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Opakování klasicismu a osvícenství - charakteristika, osobnosti, literatura
25.10. 11

Koncovky podstatných jmen a sloves

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Přehled pravidel a procvičování.
Autor: Vít Liška
11.11. 10

Kořen slova

Ročníky:
Kořen slova - procvičení a upevnění znalostí o stavbě slova, rozšíření slovní zásoby.
30.10. 11

Kosmova a Dalimilova kronika

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se seznámí se dvěma významnými kronikami českého středověku - Kosmovou a Dalimilovou.
30.01. 11

Krátké a dlouhé samohlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Prezentace slouží k procvičení krátkých a dlouhých samohlásek.
25.10. 11

Literatura - soutěž

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9. ročníku a slouží k procvičení literatury formou soutěže.
30.01. 11

Malá tiskací písmena

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje a procvičuje malá písmena tiskací abecedy, vhodné pro genetickou metodu čtení.
25.09. 11

Malý čtenář

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit slouží k procvičování čtení v 2. pololetí 1. ročníku.
21.12. 11

Měkké a tvrdé souhlásky

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Materiál slouží k procvičování rozlišení mezi tvrdými a měkkými souhláskami.
26.02. 11

Měkké souhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování měkkých souhlásek
15.05. 10

Mnohoznačná slova

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s pojmy slova jednoznačná a mnohoznačná, procvičení na příkladech, určeno pro 5. ročník.
26.03. 11

Mužský rod

Ročníky: ZŠ 4,
Cílem předváděcího sešitu je upevnit si vzory podstatných jmen rodu mužského, jejich skloňování a koncovky a užívání v pravopise českého jazyka.
29.09. 11

Nauka o slově

Ročníky: ZŠ 2,
Nauka o slově - měkké a tvrdé souhlásky
22.02. 12

Neohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro žáky 5. ročníku k výkladu i procvičení neohebných slovních druhů - vyhledávání v textu, rozlišování druhů zájmen,doplňování do neúplného textu.
06.11. 10

Neohebné slovní druhy

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování jednotlivých neohebných slovních druhů. Je určen pro žáky 6. ročníku.
20.09. 10

Neohebné slovní druhy

Ročníky:
Tento předváděcí sešit slouží k opakování jednotlivých neohebných slovních druhů. Je určen pro 6. a 7. ročník. Časová dotace - 10 až 20 minut.
25.06. 11

Netradiční cvičení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen pro 6. - 9. ročník. Pracovní sešit lze využít i k suplování.
29.01. 12

O pohádkách + rébusy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Předváděcí sešit ke zpestření a oživení literární výchovy v hodinách čtení nebo k použití pro čtenářský kroužek.
06.06. 10

Obohacování slovní zásoby

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování obohacování slovní zásoby (7. - 9. ročník)
05.12. 10

Obojetné souhlásky

Ročníky:
Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 hodina. Cílem je procvičení a upevnění vyjmenovaných slov po B.
25.10. 11

Obojetné souhlásky po P

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je zaměřen na procvičení vyjmenovaných slov po P.Je určen pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.
25.10. 11

Obojetné souhlásky po S

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je zaměřen na výuku obojetných souhlásek po S.Je určen pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.
25.10. 11

Obojetné souhlásky po V

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit obsahuje upevňování a procvičování znalostí obojetných souhlásek po V.Je určen žákům 3.ročníku.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.
25.10. 11

Obojetné souhlásky po Z

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je zaměřen na procvičení a upevnění znalostí vyjmenovaných a příbuzných slov po Z.Je určen pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.
17.11. 10

Obrázky slov

Ročníky:
Slabičná a hlásková stavba slova jako učivo 2. třídy. Samohlásky (dvojhlásky), souhlásky a slabikotvorné r a l.
22.02. 12

Odvozování slov

Ročníky: ZŠ 7,
Odvozování jako nejčastější způsob tvoření nových slov. Procvičování.
26.02. 11

Ohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Učivo o přídavných jménech, zájmenech a číslovkách Určeno pro 3.,4.ročník ZŠ Rozsah práce: 2 - 3 hodiny
30.09. 10

OPAKOVÁNÍ

Ročníky:
Sešit je určen pro žáky 3. třídy k opakování učiva z 2. ročníku (hláska, slovo, věta)
25.09. 11

Opakování učiva Čj 4.třídy

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Opakování vyjmenovaných slov, shody přísudku s podmětem, slovních druhů, podstatných jmen a sloves.
25.09. 11

Opakování učiva 2. ročníku

Ročníky: ZŠ 3,
Příprava je určena pro 3. třídu. Časová dotace - 2 vyučovací hodiny.
18.02. 12

Opakování vyjmenovaných slov II.

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit ke zopakování probraných vyjmenovaných slov
28.04. 11

Opakování Živé abecedy

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit slouží k procvičování a opakování probraných písmen Živé abecedy
14.11. 10

Ostrov pokladů - procvičování slov s předponami s, z, vz

Ročníky:
Sešit je sestaven poutavou formou boje o poklad a je určen k procvičování psaní slov s předponami s, z, vz.
25.06. 11

Ota Pavel

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se blíže seznámí s osobností a dílem Oty Pavla.
29.05. 10

Pádové otázky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování pádových otázek.
18.02. 12

Pády a skloňování

Ročníky: ZŠ 3,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičit s žáky hravou formou učivo o pádech, naučit se ptát celou pádovou otázkou.
27.11. 11

Pády podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Procvičování pádů podstatných jmen a využití v jazyce.
25.09. 11

Párové hlásky na konci slov

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování párových hlásek na konci slov
25.09. 11

Párové hlásky uprostřed slova

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování párových hlásek uprostřed slov
26.03. 11

Párové souhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Párové souhlásky na konci i uvnitř slov.
05.12. 10

Párové souhlásky

Ročníky:
Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je jedna hodina.Cílem je procvičit si párové souhlásky P/B.
09.06. 10

Párové souhlásky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit seznamuje s učivem o párových souhláskách na konci slova, slouží k procvičování učiva.
25.06. 11

Párové souhlásky 1

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit slouží k procvičování párových souhlásek
25.06. 11

Párové souhlásky 2

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Převáděcí sešit navazuje na sešit Párové souhlásky 1. Zaměřuje se na procvičování a upevňování dalších párových souhlásek.
19.12. 10

Párové souhlásky II

Ročníky:
Seznámení s učivem o párových souhláskách uvnitř slov, procvičování učiva.
27.11. 11

Písmena a hlásky

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování hlásek a písmen.Práce byla vytvořena v ACS.
21.04. 10

Písmena d,b

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
1. ročník, procvičování písmenka d,b
17.11. 11

Písmenko C, c

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem C, c a procvičuje jeho upevnění
20.05. 10

Písmenko B, b

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Předváděcí sešit seznamuje s novým písmenkem B, b a procvičuje jeho následné upevnění
25.10. 11

Písmenko Č, č

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem Č, č a procvičuje jeho následné upevnění
25.10. 11

Písmenko D, d

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem D, d a procvičuje jeho následné upevnění
29.01. 12

Písmenko F, f

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem F, f a procvičuje jeho upevnění.
29.01. 12

Písmenko G, g

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem G, g a procvičuje jeho upevnění
29.01. 12

Písmenko H, h

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem H, h a procvičuje jeho upevnění
28.04. 11

Písmenko J,j

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem J,j a procvičuje jeho následné upevnění
12.05. 10

Písmenko K,k

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novým písmenkem K,k a jeho procvičení
20.10. 10

Písmenko L, l

Ročníky:
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem L, l a procvičuje jeho následné upevnění
19.10. 10

Písmenko M.m

Ročníky:
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem M,m a procvičuje jeho následné upevnění
25.06. 11

Písmenko N, n

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenem N, n a procvičuje jeho následné upevnění
22.11. 10

Písmenko P, p

Ročníky:
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenem P, p a procvičuje jeho následné upevnění.
25.10. 11

Písmenko Ř, ř

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem Ř, ř a procvičuje jeho upevnění.
25.09. 11

Písmenko R,r

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenem R, r a procvičuje jeho následné upevnění.
01.11. 10

Písmenko S, s

Ročníky:
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem S, s a procvičuje jeho následné upevnění
22.11. 10

Písmenko T, t

Ročníky:
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenem T, t a procvičuje jeho upevnění.
08.06. 10

Písmenko V,v

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení s novým písmenkem V,v a jeho procvičení
25.06. 11

Písmenko Z, z

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem Z, z a procvičuje jeho následné upevnění
29.05. 11

Písmeno a hláska Š,š.

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s novým písmenem Š.
18.02. 12

Písmeno F

Ročníky: ZŠ 1,
V práci se děti seznámí s novým písmenem F.
30.01. 12

Písmeno G

Ročníky: ZŠ 1,
Práce je určena k seznámení s písmenem G.
30.09. 10

Písmeno l, L

Ročníky:
Čj 1.ročník ZŠ vyvození písmene l, L
27.11. 11

Písmeno M, m

Ročníky: ZŠ 1,
procvičovací hodina na písmeno M,m
06.11. 10

Písmeno m, M

Ročníky:
Čj 1.ročník vyvození písmene m, M
30.09. 10

Písmeno p, P

Ročníky:
Čj 1.ročník ZŠ vyvození písmene p, P
06.11. 10

Písmeno s, S

Ročníky:
Čj 1.ročník vyvození písmene s, S
25.09. 11

Písmeno Š,š

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenem Š, š a procvičuje jeho následné upevnění
22.02. 12

Písmeno Ž, ž

Ročníky: ZŠ 1,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem Ž, ž a procvičuje jeho upevnění
22.02. 12

Písmneko Ch, ch

Ročníky: ZŠ 1,
předváděcí sešit seznamuje žáky s novým písmenkem CH, ch a procvičuje jeho upevnění
25.07. 11

Počátky českého písemnictví

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování - staroslověnské písemnictví, legendy, Kosmova kronika, Dalimilova kronika, Alexandreida, literatura doby Karlovy
29.01. 12

Podmět

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro žáky 5. ročníku k procvičení různých typů podmětu -( holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený) pomocí vyhledávání, doplňování a rozlišování.
25.06. 11

Podmět

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit podmět se zabývá základním větným členem- podmětem a jeho druhy (podmětem nevyjádřeným, holým a rozvitým). Sešit obsahuje opakovací cvičení.
22.02. 12

Podmět a přísudek

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Podmět a přísudek, shoda přísudku s podmětem - stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
26.06. 11

Podmět a přísudek

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Příspěvek slouží k procvičování určování podmětu a přísudku ve větách.
26.05. 10

Podmět a přísudek pro 5.ročník ZŠ

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Žáci určují podmět a přísudek.
27.11. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Podstatná jména a jejich mluvnické kategorie(rod, číslo, pád).
17.11. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Úvod do učiva o podstatných jménech.
25.10. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je zaměřen na procvičení poznávání podstatných jmen a jejich čísel.Je určen pro 3.ročník.Časový rozsah je jedna vyučovací hodina.
29.09. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Stránky předváděcího sešitu jsou určeny k procvičování mluvnických významů u podstatných jmen.
25.09. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování učiva o podstatných jménech - rod, číslo, pád.
30.01. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování pod. jmen, jejich rozlišení, konkrétně názvů osob, zvířat a věcí.
30.01. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen. Práce s nedokončeným textem.
02.01. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 4,
Podstatná jména rodu mužského
15.11. 10

Podstatná jména

Ročníky:
Sešit je zaměřen na procvičování podstatných jmen a je určen žákům 7. ročníku.
01.06. 10

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Podstatná jména pro 3. až 5. roč. ZŠ
24.05. 10

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o podstatných jménech a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a skloňování podstatných jmen. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
27.05. 11

Podstatná jména - 4.ročník

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit Activ studia, procvičuje rod podstatných jmen
27.05. 11

Podstatná jména - pád

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s pádovými otázkami, procvičení pádů.
27.11. 11

Podstatná jména - pádové otázky.

Ročníky: ZŠ 3,
Pomocí interaktivních prvků si žáci opakují a procvičují pády podstat. jmen.
28.04. 11

Podstatná jména - rod

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s rody podstatných jmen a jejich procvičování
27.11. 11

Podstatná jména - rod mužský

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování vzorů podstatných jmen - rod mužský. Vyhledávání v textu, přiřazování ke vzorům, určování mluvnických kategorií.
27.11. 11

Podstatná jména - rod mužský - vzor předseda, soudce

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování vzorů podstatných jmen - rod mužský vzor předseda, soudce. Vyhledávání v textu, přiřazování ke vzorům, určování mluvnických kategorií.
27.05. 11

Podstatná jména - rod střední - 4.ročník

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit Activ Studia, procvičuje vzory podstatných jmen rodu středního
17.11. 11

Podstatná jména - rod ženský

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je určen pro čtvrtý ročník,slouží k procvičení podstatných jmen rodu ženského,vyhledávání v textu,přiřazování ke vzorům, určování mluvnických kategorií.
27.05. 11

Podstatná jména - vzory 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
ČJ pro 4.r.- hodina na procvičování vzorů podstatných jmen
27.05. 11

Podstatná jména - vzory 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
ČJ pro 4.r. - hodina na procvičování vzorů podstatných jmen
06.10. 10

Podstatná jména 1

Ročníky:
Rod a číslo podstatných jmen, 3.ročník
06.10. 10

Podstatná jména 2

Ročníky:
Určování pádů podstatných jmen, 3. ročník
30.01. 11

Podstatná jména mužského rodu

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
ČJ pro 4.ročník - hodina na procvičování vzorů podstatných jmen rodu mužského
27.11. 11

Podstatná jména rodu mužského

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Zábavnou formou procvičit podstatná jména rodu mužského.
25.10. 11

Podstatná jména rodu mužského

Ročníky: ZŠ 4,
Stránky předváděcího sešitu jsou určeny k procvičování mluvnických významů u podstatných jmen rodu mužského.
13.11. 10

Podstatná jména rodu mužského

Ročníky:
Procvičení podstatných jmen rodu mužského. Určeno pro 4. a 5. ročník.
18.02. 12

PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO - VZORY

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci určují životnost podstatných jmen rodu mužského. Procvičují správné přiřazení ke vzoru a doplňují koncovky v různých pádech podstatných jmen.
17.11. 11

Podstatná jména rodu středního

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na rozeznávání, vzory a pravopis podstatných jmen rodu středního.
25.10. 11

Podstatná jména rodu středního

Ročníky: ZŠ 4,
Stránky předváděcího sešitu jsou určeny k procvičování mluvnických významů u podstatných jmen rodu středního.
27.05. 11

Podstatná jména rodu středního

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování kategorií středního rodu.
02.01. 11

Podstatná jména rodu středního

Ročníky: ZŠ 4,
Podstatná jména rodu středního
27.09. 10

Podstatná jména rodu středního

Ročníky:
Procvičení a upevnění pravopisu podstatných jmen rodu středního, možné využití ve 4. i 5. ročníku.
29.01. 12

Podstatná jména rodu středního - vzory

Ročníky: ZŠ 4,
Žáci se učí pomocí správného vzoru podstatného jména rodu středního najít správnou koncovku.
02.01. 11

Podstatná jména rodu středního 1

Ročníky: ZŠ 4,
Podstatná jména rodu středního 1
27.11. 11

Podstatná jména rodu ženského

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na rozeznávání, vzory a pravopis podstatných jmen rodu ženského.
27.11. 11

Podstatná jména rodu ženského

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Procvičování podstatných jmen rodu ženského.
25.10. 11

Podstatná jména rodu ženského

Ročníky: ZŠ 4,
Stránky předváděcího sešitu jsou určeny k procvičování mluvnických významů u podstatných jmen rodu ženského.
02.01. 11

Podstatná jména rodu ženského

Ročníky: ZŠ 4,
Podstatná jména rodu ženského
24.10. 10

Podstatná jména rodu ženského

Ročníky:
Procvičení a upevnění pravopisu koncovek podstatných jmen rodu ženského. Určeno pro 4. a 5. ročník.
29.01. 12

PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO - VZORY

Ročníky: ZŠ 4,
Ve vybraných podstatných jménech rodu ženského děti určují vzory. Upevňují si způsob doplňování koncovky podstatných jmen rodu ženského v jednotném a množném čísle podle příslušného vzoru.
30.01. 11

Podstatná jména středního rodu

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
ČJ pro 4.ročník - hodina na procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního
30.01. 11

Podstatná jména ženského rodu

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
ČJ pro 4.ročník - hodina na procvičování vzorů podstatných jmen rodu ženského
29.01. 12

Podstatná jména_procvičování

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace slouží k procvičení slovního druhu podstatná jména.
29.09. 11

Pohádka

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen pro žáky 6. ročníku a obsahuje základní informace o pohádce - znaky, autoři, ukázky pohádek
29.01. 12

Pohádka O Budulínkovi

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování pozornosti a čtení s porozuměním. Je vhodná pro konec 1. nebo začátek 2. třídy.
29.01. 12

Pohádka O řepě

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování pozornosti a čtení s porozuměním. Hodí se pro konec 1.třídy nebo na začátek 2.ročníku.
29.01. 12

Pohádka O Smolíčkovi

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování pozornosti a čtení s porozuměním.
17.05. 10

Pohádkové dvojice

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Pohádkové dvojice v hodinách čtení, abeceda a nejznámější ilustrátoři dětské knihy.
27.08. 11

Pohádkový svět Václava Vorlíčka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Filmová tvorba pro děti a mládež - úkoly a ukázky z filmů.
18.12. 11

Pohádky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Hodina,určená k procvičování znalostí pohádek. Práce byla vytvořena v ACS.
28.09. 10

Poměr mezi větami hlavními

Ročníky:
Sešit obsahuje výkladovou část (dělení spojek, poměry mezi hlavními větami) a úkoly k procvičení. Určen žákům 8.tříd.
26.02. 11

Popis postavy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výkladová část, cvičení na rozšíření slovní zásoby. Jazykové prostředky používané při prostém popisu postavy.
16.10. 10

Popis pracovního postupu

Ročníky:
Procvičení základních pravidel popisu pracovního postupu a volby jazykových prostředků. Příkladem je recept a návod na přesazování květin.
27.08. 11

Pověsti

Ročníky: ZŠ 6,
Základní pojmy. Jirásek - Staré pověsti české a jejich ilustrátoři. Heraldické pověsti.
18.02. 12

Pravidla českého pravopisu

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Žáci na prvních třech stranách získají základní informace o Pravidlech českého pravopisu. Na dalších stranách jsou jednotlivá cvičení pro práci s Pravidly.
13.10. 10

Pravopis bje-bě, vje-vě, pě, mě-mně

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování pravopisu ě-je, mně-ně.
18.02. 12

Pravopis přídavných jmen

Ročníky: ZŠ 5,
Pravopis přídavných jmen - stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
28.04. 11

Pravopisná cvičení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit v AS slouží k procvičování pravopisných jevů na 2. stupni.
28.04. 11

Pravopisná cvičení II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit vytvořený v AS slouží k procvičování základních pravopisných jevů na 2. stupni.
27.05. 11

Pravopisná cvičení III.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS. Je vhodný pro 6. - 9. ročník. Žáci doplňují koncovky, vyhledávají chyby ve větách.
25.10. 11

Předložky

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Seznámení s předložkami
29.01. 12

Předložky a předpony

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování učiva o předložkách a předponách, zautomatizování pravopisu, stavba slova (část předponová, kořen, část příponová).
25.06. 11

Předložky nebo předpony?

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Rozlišování předpon a předložek, správné psaní mezer mezi slovy, předpony vy, vý.
27.11. 11

Předložky s, se, z, ze

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
procvičování správného použití předložek s, se, z, ze
12.11. 10

Předložky, spojky a částice

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o předložkách, spojkách a částicích. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
25.06. 11

Předmět

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se s předmětem, upozornění na jeho podobnost s ostatními větnými členy. Opakovací cvičení.
27.11. 11

Předpony

Ročníky: ZŠ 5,
Příprava je určena k procvičování použití předpon.
17.11. 11

Předpony a předložky

Ročníky: ZŠ 4,
Tento sešit slouží k procvičení rozlišování předpon a předložek.
19.12. 10

Předpony a předložky

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit Activ Studia s názvem Předpony a předložky je určen pro žáky 4. ročníku ZŠ
26.02. 11

predpony s, z, vz

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Předpony s,z, vz, určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
21.12. 11

Předpony s,z

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál vysvětlí použití předpon s a z a procvičí správné určování.
29.01. 12

Předpony s-, z-

Ročníky: ZŠ 5,
Předpony s-, z-, stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
19.10. 10

Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování pravopisu předpon s-, z-, vz- a předložek s, z.
25.06. 11

Přemýšlej a nezlob

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vytvořen v AS a je určen pro 6. - 9. ročník. Různorodé úkoly lze využít i při suplování.
25.07. 11

Preromantismus, romantismus, K. H. Mácha

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování - znaky, významní spisovatelé preromantismu, znaky romantismu, život a dílo K. H. Máchy
25.06. 11

Pribuzna slova

Ročníky: ZŠ 4,
rozlišování slov příbuzných a jiných tvarů slov
22.02. 12

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení druhů přídavných jmen - doplňování koncovek.
29.01. 12

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5,
druhy přídavných jmen
29.01. 12

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení přídavných jmen.
17.11. 11

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento sešit slouží pro procvičení přídavných jmen. Je zaměřený na jejich používání a vyhledávání.
28.09. 10

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o přídavných jménech a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis, stupňování a skloňování přídavných jmén. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
31.05. 10

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Přídavná jména pro 5. ročník ZŠ
23.05. 10

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přídavná jména pro 6. ročník - druhy a pravopis, lze využít i ve vyšších ročnících k opakování učiva.
08.05. 10

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování přídavných jmen - druhy přídavných jmen, pravopis přídavných jmen, stupňování. Je určen pro žáky 7. ročníku.
28.09. 10

Přídavná jména - opakování

Ročníky:
Opakování přídavných jmen.
25.10. 11

Přídavná jména měkká

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro žáky 5. ročníku k procvičování přídavných jmen měkkých - tvoření, vyhledávání, skloňování. pravopis.
25.10. 11

Přídavná jména přivlastňovací

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro žáky 5. ročníku k procvičování přídavných jmen přivlastńovacích - tvoření, vyhledávání, skloňování. pravopis.
29.01. 12

Přídavná jména tvořená příponami -ský/cký, -ští/čtí

Ročníky: ZŠ 6,
Tvorba adjektiv příponami -ský/-cký, -ští/čtí, souhláskové skupiny - zs,žš,šš.
25.09. 11

Přídavná jména tvrdá

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování přídavných jmen tvrdých,vyhledávání v textu, skloňování podle vzoru
25.10. 11

Přípona -ný

Ročníky: ZŠ 5,
Příprava je určena k seznámení s užitím přípon -ný, -ní a jejich následnému procvičení.
30.10. 11

Přípona -ský

Ročníky: ZŠ 5,
Příprava je určena k seznámení s užitím přípon - ský, - ští a jejich následnému procvičení.
21.11. 10

Přirovnání neboli příměr

Ročníky:
Přirovnání jako učivo o významu slova v českém jazyce a zpestření textů v literatuře. Spojování a doplňování pojmů, luštění tajenky, bludiště...
25.10. 10

Příslovce a citoslovce

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o příslovcích a citoslovcích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a stupňování příslovcí. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
25.06. 11

Příslovečná určení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se s příslovečným určením, všemi jeho druhy. Rozpoznávání a určování příslovečných určení ve větách.
14.11. 10

Příslovečné vedlejší věty

Ročníky:
Prezentace (vytvořena v AS) je určena pro 7. ročník. Prezentaci lze využít i ve vyšších ročnících při opakování.
15.11. 10

Přísloví a rčení

Ročníky:
Sešit vysvětluje pojem přísloví a rčení, v čem se liší, různá cvičení, žáci se zábavnou formou seznamují s některými nejznámějšími příslovími a rčeními.
19.04. 10

Přísloví, rčení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Definice, procvičování porozumění textu, pravopis.
29.01. 12

Přísudek

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro žáky 5. ročníku k procvičení různých typů přísudku -(slovesný, jmenný, holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený) pomocí vyhledávání, doplňování a rozlišování.
25.06. 11

Přísudek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit přísudek seznamuje žáky se základní skladební dvojicí a s druhy přísudku. Zabývá se také rozeznáváním a správným určováním jednotlivých druhů přísudku.
30.05. 10

Přísudek slovesný a jmenný se sponou

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování Přs a Přj, Přs vyjádřený citoslovcem, vhodné pro 6. třídu.
25.06. 11

Přívlastek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se s přívlastkem (obecně), s přívlastkem shodným a neshodným, postupně rozvíjejícím a několikanásobným.
23.05. 10

Přívlastek shodný a neshodný

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace určena k procvičování PKS a PKN v 6. třídě.
18.03. 12

Procvičování

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento sešit slouží k procvičení různorodé látky probrané nejen ve čtvrtém ročníku, ale i ve třetím.
29.01. 12

Procvičování čtení (S, L, M, P, T, J, N, D, K, R, V)

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování slabik a slov s písmeny S, L, M, P, T, J, N, D, K, R, V, čtení jednoduchých vět, skládání slov ze slabik a písmen, hledání slov, přiřazování k obrázkům. Čtení krátkých článků.
Autor: Vít Liška
28.04. 11

Procvičování do hodin slohu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit obsahuje stylistická cvičení a texty na procvičení slovní zásoby. Určen žákům 6. a 7. tříd.
26.02. 11

Procvičování pádů

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování pádových otázek a určování pádů
21.10. 10

Procvičování podstatných jmen s čarodějnicí

Ročníky:
Procvičovací hodina pro 4.ročník s tématem čarodějnice.
26.02. 11

Procvičování pravopisu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování pravopisu a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.
18.02. 12

Procvičování prvního čtení

Ročníky: ZŠ 1,
Čtení prvních slov, vět, význam slov, doplňování a vyhledávání.
Autor: Vít Liška
29.01. 12

Procvičování u/ú/ů

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3,
Příprava slouží k procvičování pravopisu a psaní u/ú/ů ve slově.
30.01. 11

Procvičování učiva 2.třídy

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování učiva 1. čtvrtletí.
18.02. 12

Procvičování y,i / ú,ů

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Sešit slouží k procvičování učiva
18.03. 12

Procvičování-vzory rodu ženského

Ročníky: ZŠ 4,
Tento sešit slouží k procvičování vzorů podstatných mnen rodu ženského.
26.02. 11

Procvičuj se Santou.

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Téma práce: procvičování neohebných slovních druhů. Doporučeno pro žáky 3. a 4. ročníků ZŠ Rozsah: 1 - 2 hodiny
27.05. 11

Prodaná nevěsta

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení se s operou B. Smetany.
27.11. 11

Protikladná slova

Ročníky: ZŠ 2,
Určování slov protikladných.
10.06. 10

Protikladná slova

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Stránky předváděcího sešitu slouží k pochopení učiva o významu slov - protikladná slova.
25.10. 11

První písmenka A, M

Ročníky: ZŠ 1,
První písmenka A,M, 1. ročník ČJ ActivInspire
22.02. 12

První písmenka E, O, B, K, L, P

Ročníky: ZŠ 1,
První písmenka E,O,B,K,L,P - 1. ročník
22.02. 12

První písmenka T, U, J

Ročníky: ZŠ 1,
První písmenka T,U,J - 1. ročník
22.02. 12

Psaní i/y v zeměpisných názvech

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s názvy měst, obcí, hradů, hor v ČR, kde se vyskytuje psaní i/y po obojetných souhláskách.
29.01. 12

Psaní u, ú, ů

Ročníky: ZŠ 2,
Rozlišení krátké a dlouhé samohlásky u. Procvičení pravopisu.
22.10. 10

Psaní velkých písmen v zeměpisných názvech

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k procvičování psaní velkých písmen. Je určen pro 7. ročník.
25.07. 11

Renesance ve světě i u nás

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování renesance - znaky, Dante, Boccaccio, Petrarca, Rabelais, Cervantes, život a dílo W. Shakespeara, čeští humanisté
28.04. 11

Rod střední a ženský

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je věnován procvičování vzorů podstatných jmen rodu středního a ženského.
27.11. 11

Rody podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit je určen pro 4. ročník.Časový rozsah je 1 hodina.Práce je zaměřena na výklad a procvičení rodu podstatných jmen.
06.09. 10

Rozvíjející větné členy

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se seznámí s rozvíjejícími větnými členy.
27.11. 11

Samohlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je určena k procvičování učiva o samohláskách
25.05. 10

Samohlásky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tato prezentace je určena pro I. ročník ZŠ, žáci zde procvičují a opakují zábavnou formou učivo o samohláskách.
06.05. 10

samohlasky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování učiva o délce a rozpoznávání samohlásek
17.11. 11

Samohlásky a, e, i, o, u

Ročníky: ZŠ 1,
ČJ pro 1.ročník - procvičovací hodina na samohlásky a, e, i, o, u
29.01. 12

Samohlásky, slabiky s m, l, s, p

Ročníky: ZŠ 1,
Děti se učí samohlásky, slyšené přesouvají k obrázkům. Čtou první slabiky s m, l, s, p. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
06.05. 10

samohlasky-2.trida

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvicovani uciva o samohlaskach
15.10. 10

Samohlásky.

Ročníky:
Procvičení a upevnění samohlásek v 1. třídě.
25.10. 11

Shoda podmětu s přísudkem

Ročníky: ZŠ 5,
Shoda podmětu s přísudkem
29.01. 12

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Ročníky: ZŠ 5,
Shrnutí základních pravidel pro shodu přísudku s několikanásobným podmětem.
25.07. 11

Shoda přísudku s podmětem

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací sešit týkající se shody podmětu s přísudkem.
25.06. 11

Shoda přísudku s podmětem

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci se seznámí se základní skladební dvojicí a s podmínkami, které musí být naplněny, aby fungovala shoda přísudku s podmětem.
07.09. 10

Shoda přísudku s podmětem (podmět rodu středního, ženského a mužského)

Ročníky:
Koncovky příčestí minulého rodu středního, ženského a mužského životného a neživotného. Poznávání a rozlišování příčestí rodu ženského v čísle jednotném a příčestím rodu středního v čísle množném.
18.02. 12

Skládání slov

Ročníky: ZŠ 1,
Skládání slov z písmen a slabik.
30.01. 11

Skladba - úvod

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků z úvodu do skladby. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
18.02. 12

Skladba- opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem výukového materiálu je procvičit a zopakovat skladbu pomocí jednotlivých cvičení.
19.10. 10

Skladebni_dvojice_tema_Brno

Ročníky:
4.r. ČJ - skladební dvojice
06.02. 12

Skloňování cizích vlastních jmen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Pracovní sešit slouží k procvičování spisovných tvarů při skloňování cizích vlastních jmen.
29.01. 12

Skloňování obecných jmen přejatých

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování - zakončení -us/um, rozšiřování, např. drama/dramatu, vzor idea, nesklonná podst.jména
06.02. 12

Skloňování obecných jmen přejatých

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Žáci procvičují hravou formou spisovné tvary u slov přejatých.
29.01. 12

Skloňování podstatných jmen - oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování skloňování podst. jmen označující lidské části těla.
07.06. 10

Skloňování zájmene já

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Skloňování zájmene já, doplňování správných tvarů zájmene já, užití delších a kratších tvarů zájmene já.
18.02. 12

Slabiky

Ročníky: ZŠ 1,
Práce je určena k procvičování slabik v 1.ročníku, byla vytvořena v ACS.
08.11. 10

Slabiky 1. ročník

Ročníky:
Sešit slouží k procvičování slabik.
29.01. 12

Slabiky a slova K, R, V

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování slabik a slov s písmeny K, R, V, čtení jednoduchých vět, skládání slov ze slabik a písmen, hledání slov, přiřazování k obrázkům. Čtení krátkých článků.
Autor: Vít Liška
29.01. 12

Slabiky a slova S, L, M, P, T, J, N, D

Ročníky: ZŠ 1,
Opakování slabik a slov s písmeny S, L, M, P, T, J, N, D, čtení jednoduchých vět, skládání slov ze slabik a písmen, hledání slov, přiřazování k obrázkům.
Autor: Vít Liška
27.05. 11

Slabiky di, ti, ni,/dy, ty, ny

Ročníky: ZŠ 1,
Čtení a rozlišování slabik di, ti, ni a dy, ty, ny.
17.11. 11

Slabiky s hláskou m

Ročníky: ZŠ 1,
ČJ pro 1.ročník - hodina na procvičování čtení slabik s písmenem m
29.01. 12

Slabiky s písmenem p - téma Halloween

Ročníky: ZŠ 1,
ČJ pro 1.ročník - hodina na procvičování čtení slabik s písmenem p - téma Halloween
28.04. 11

Slabiky slova

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava je určena k procvičování učiva na konci 1.ročníku
19.10. 10

Sloh

Ročníky:
Sloh - určeno pro 2.-3. ročník.
15.11. 10

Slova mnohoznačná, citově zabarvená

Ročníky:
Učivo o významu slov lze použít ve 2. až 4. ročníku. Těžiště spočívá v poznání slov mnohoznačných, okrajově jsou zmíněna jednoznačná a citově zabarvená slova.
12.10. 10

Slova nadřazená a podřazená

Ročníky:
Procvičení učiva o slovech nadřazených a podřazených.
12.10. 10

Slova nadřazená a podřazená

Ročníky:
Slova nadřazená a podřazená.
28.02. 12

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit seznamuje žáky se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými a procvičuje je.
05.12. 10

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Ročníky:
Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 hodina. Cílem je zopakovat pojmy nadřazenost,podřazenost a souřadnost slov.
08.06. 10

Slova nadřazená, podřazená, souřadná-2.ročník.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Slova nadřazená, podřazená, souřadná pro 2. ročník. Úvod do učiva a procvičování.
05.12. 10

Slova příbuzná a tvary slova

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s problematikou slov příbuzných a tvarů slova a jejich procvičování.
28.04. 11

Slova protikladná

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování protikladných slov.
07.06. 10

Slova protikladná a souznačná

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Slova protikladná a souznačná - seznámení s pojmy slova protikladná a souznačná, procvičení na příkladech, určeno pro 3. ročník.
12.10. 10

Slova souznačná

Ročníky:
Procvičování učiva o slovech souznačných (synonymech).
17.11. 11

Slova souznačná a protikladná

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento sešit slouží k seznámení se slovy souznačnými a protikladnými a jejich procvičení.
27.11. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Slovesa - stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva o slovesech. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
26.06. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Určování osoby, čísla a času
27.05. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 3,
Osoba, číslo a čas sloves.
28.04. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 4,
Určování mluvnických kategorií u sloves
26.03. 11

Slovesa

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování učiva o slovesech - určování osoby, čísla a času.
25.10. 10

Slovesa

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o slovesech a jejich mluvnických kategoriích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis sloves. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
18.02. 12

Slovesa - procvičování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. a 7. ročníku. Žáci si procvičí slovesa.
17.11. 11

Slovesa - shrnutí

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení znalostí o slovesech.
03.04. 12

Slovesa 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Práce je určena k opakování a procvičování sloves.
03.04. 12

Slovesa 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Práce je určena k opakování a procvičování sloves.
03.04. 12

Slovesa 3

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Práce je určena k opakování a procvičování sloves.
25.06. 11

Slovesne tvary

Ročníky: ZŠ 4,
určování mluvnických kategorií u sloves
30.05. 10

Slovesný vid

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vidu dokonavého a nedokonavého.
29.05. 10

Slovesný vid

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování slovesného vidu (8.-9.ročník)
27.05. 11

Slovesný způsob a druhy vět

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen k procvičování slov. způsobu a druhů vět v 6. třídě.
18.03. 12

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 3,
Výukový sešit obsahuje přehled o všech 10 slovních druzích, vysvětlení každého slovního druhu a několik cvičení ke každému slovnímu druhu.
06.02. 12

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Pracovní sešit je zaměřen na stejně znějící slova, která mohou být ve větách různým slovním druhem.
30.10. 11

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Stránky předváděcího sešitu jsou určeny k procvičení určování slovních druhů.
25.09. 11

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování učiva slovní druhy.
30.01. 11

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznamování se s některými slovními druhy.
05.12. 10

SLOVNÍ DRUHY

Ročníky:
Sešit slouží k procvičování slovních druhů v hodinách čj.
30.08. 10

Slovní druhy

Ročníky:
Práce je zaměřena na procvičování slovních druhů, především podstatných jmen a sloves.
10.06. 10

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičení slovních druhů - podstatná jména, přídavná jména, slovesa a předložky.
03.05. 10

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Slovní druhy - 3. ročník
26.05. 10

Slovní druhy - 2. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Slovní druhy-2.ročník, úvod do učiva. Procvičování podstatných jmen, sloves, předložek a spojek.
12.11. 10

Slovní druhy - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o slovních druzích a jejich mluvnických kategoriích. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
25.06. 11

Slovní druhy I.

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit slouží pro zopakování dvou hlavních slovních druhů - podstatných jmen a sloves.
18.02. 12

Slovní druhy v příslovích.

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování slovních druhů v příslovích.
29.09. 11

Slovní význam

Ročníky: ZŠ 2,
Slovní význam - slovo nadřazené, podřazené
18.02. 12

Slovník spisovné češtiny

Ročníky: ZŠ 6,
Základní informace o SSČ. Cvičení pro samostatnou práci se slovníkem.
27.11. 10

SLOVO A JEHO VÝZNAM

Ročníky:
Procvičení pojmů - slovo nadřazené, podřazené, mnohoznačné, příbuzné, slova stejného, podobného nebo opačného významu.
29.01. 12

Slovo a sousloví

Ročníky: ZŠ 7,
Věcný a mluvnický význam slova. Sousloví. Procvičování.
28.04. 11

Slovo, slabika, hláska

Ročníky: ZŠ 2,
Dělení slov na slabiky a písmena, rozlišování hlásek.
14.11. 10

Složitá souvětí

Ročníky:
Prezentace (vytvořena v AS) je určena pro 9. ročník.
29.01. 12

Souhlásky měkké

Ročníky: ZŠ 2,
Osvojení souhlásek měkkých.
29.01. 12

Souhlásky tvrdé

Ročníky: ZŠ 2,
Osvojení souhlásek tvrdých.
18.02. 12

Souhlásky tvrdé a měkké

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičení poravopisu po souhláskách tvrdých a měkkých.
12.05. 10

souhlasky tvrde a mekke

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičování učiva tvrdých a měkkých souhlásek, vhodné pro 2.třídu.
27.05. 11

Soutěž - pravopis

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a slouží k procvičení pravopisu formou soutěže.
25.10. 11

Souvětí

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci se seznámí s tím, co je souvětí, jak ho poznáme, jaké jsou jeho druhy, z jakých vět se skládá, jak je možné ho graficky znázornit
23.08. 10

Souvětí

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Souvětí - procvičení a upevnění znalostí o souvětí a spojkách, rozšíření slovní zásoby.
08.11. 10

Souvětí podřadné

Ročníky:
Prezentace slouží k procvičování druhů vedlejších vět v 7.- 9.ročníku. Prezentace je vypracovaná v AS.
12.11. 10

Souvětí souřadné

Ročníky:
Prezentace je určena pro 8. - 9. ročník.Prezentace slouží k procvičování poměrů mezi hlavními větami.
24.05. 10

Souvětí, spojky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Odlišování spojek od ostatních slovních druhů, druhy vět, souvětí a věta jednoduchá.
28.04. 11

Spodoba

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování párových souhlásek.
25.10. 11

Staré řecké báje a pověsti

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje informace a úkoly týkající se nejznámějších Petiškových bájí.
25.10. 11

Stavba slov

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k procvičování stavby slov
25.10. 10

Stavba slov 4.- 5. ročník

Ročníky:
Sešit slouží k procvičování stavby slov ve 4. - 5. ročníku a procvičení psaní zdvojených hlásek.
17.11. 11

Stavba slova

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na opakování stavby slova. Určování kořene, předpony a příponové části. Psaní předpon a předložek. Psaní -ě, -je. Otázky na zopakování.
17.11. 11

Stavba slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento sešit slouží k seznámení se stavbou slova a k jejímu procvičení.
30.01. 11

Stavba slova - předpony, psaní s-, z-, vz- v předponách

Ročníky: ZŠ 5,
Opakování stavby slova, poznávání části předponové, slovního základu a části příponové. Správné psaní předpon s-, z-, vz-. Procvičení a udůvodnění správného psaní těchto předpon.
26.02. 11

Strašidelná škola

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Tento sešit je určen pro žáky 5. a 6. ročníku. Je zaměřen na praci s textem, rozvoj slovní zásoby a stavbu slova.
17.11. 11

Stupňování přídavných jmen

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro pátý ročník,slouží k procvičení stupňování přídavných jmen - vytváření druhého a třetího stupně podle zadání, určování stupně,vyhledávání v textu.
26.03. 11

Stylistická cvičení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit obsahuje cvičení na rozvoj slovní zásoby, správné spojení vět v souvislý text, tvorbu osnovy. Na závěr zařazena hra - procvičení paměti.
21.12. 11

Synonyma

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k procvičení a hledání synonym.
29.09. 10

Synonyma, antonyma, homonyma

Ročníky:
Sešit obsahuje definice pojmů a úkoly k procvičení. Je určen žákům 7. třídy.
28.04. 11

Synonyma, slova souřadná

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování synonym, nadřazených a podřazených slov.
05.12. 10

Tajenky pro 1. třídu

Ročníky:
V sešitě žáci procvičují psaní slov a rozšiřují slovní zásobu.
18.02. 12

Ten dělá to a ten zase tohle.

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro žáky 3. ročníku ZŠ. Je věnován procvičování učiva o slovesech v rozsahu 3 - 4 hodin. Cílem je poznávání sloves, učování slovesného času, čísla, osoby a tvoření vět.
25.06. 11

Tropy

Ročníky: ZŠ 9,
Základní rozdělení tropů, druhy metafor a metonymií.
28.04. 11

Tvrdé a měkké slabiky

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování slabik dy - di, ty - ti, ny - ni
29.09. 11

Tvrdé a měkké souhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje druhy souhlásek a psaní i,y po tvrdých a měkkých souhláskách.
26.02. 11

Tvrdé a měkké souhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek (slabik) ve 2. ročníku.
26.05. 10

Tvrdé a měkké souhlásky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Materiál slouží k vyvození učiva.
06.06. 10

Tvrdé a měkké souhlásky - procvičování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sešit slouží k procvičení tvrdých a měkkých souhlásek.
15.05. 10

Tvrdé a měkké souhlásky - procvičování

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Obsahuje úkoly určené především k procvičování učiva.
26.03. 11

Tvrdé souhlásky

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování tvrdých souhlásek
18.02. 12

Určování přídavných jmen

Ročníky: ZŠ 5,
Určování přídavných jmen - stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
21.12. 11

Určování významu slov

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Slouží k rozlišování významu slov, určení nadřazených a podřazených slov.
05.12. 10

Vánoční ČJ

Ročníky:
Vánoční opakování učiva z ČJ - samohlásky,souhlásky,abeceda,synonyma,slova opačného významu,podstatná jména,vyjmenovaná slova po B.
14.11. 10

Vedlejší věty - procvičování

Ročníky:
Prezentace je vytvořena Inspiru. Slouží k procvičování druhů vedl. vět v 7. - 9. třídě.
26.03. 11

Velikonoční čeština pro 4. roč.

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování učiva 4. ročníku - vyjm.slova, životnost, vzory podstatných jmen, slovesa...
30.01. 11

Velká písmena

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o velkých písmenech. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
18.12. 11

Věta

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Příprava je zaměřena na pořádek slov ve větě.
29.01. 12

Věta jednočlenná

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s větou bezpodmětovou, jejímy způsoby vyjádření a rozdílem mezi ní a větou dvojčlennou.
18.08. 10

Věta jednoduchá

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Věta jednoduchá - seznámení a procvičení určování druhů vět jednoduchých, rozšíření slovní zásoby, určeno pro 2. ročník.
29.01. 12

Věta jednoduchá, souvětí

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na rozpoznávání věty jednoduché a souvětí, dokončování souvětí. Tvoření větných vzorců.
26.03. 11

Věta, slovo

Ročníky: ZŠ 2,
Určování druhů vět
06.10. 10

Věta, slovo, slabika, hláska

Ročníky:
Žáci zábavnou formou procvičují téma o větě - správném pořadí,o slovech,slabikách a hláskách.
12.10. 10

Věta,slovo,slabika

Ročníky:
Věta, slovo, slabika - použití na procvičení.
26.03. 11

Věty jednočlenné a dvojčlenné

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je určen pro žáky sedmého ročníku, ve kterém si procvičí věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty.
25.09. 11

Vlastní jména

Ročníky: ZŠ 2,
Rozpoznávání vlastních jmen, jejich pravopis.
28.04. 11

Vlastní jména

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s vlastními a obecnými jmény.
26.03. 11

Vlastní jména

Ročníky: ZŠ 2,
Psaní velkých počátečních písmen ve vlastních jménech osob, zvířat, měst a vesnic. Psaní adresy. Rébusy a hra.
30.01. 11

Vlastní jména

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k procvičování vlastních a obecných jmen.
30.01. 11

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Ke každé obojetné souhlásce je jedna stránka k procvičení.
26.05. 10

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičení a upevnění vyjmenovaných slov.
05.05. 10

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování vyjmenovaných slov: význam slov, hledání vyj. slov podle obrázků i zvuků, hledání chyb, slovní druhy
Autor: Vít Liška
12.11. 10

Vyjmenovaná slova "L"

Ročníky:
Pracovní sešit seznamuje žáky s vyjmenovanými slovy po "L".
27.10. 10

Vyjmenovaná slova "B"

Ročníky:
Sešit slouží k seznámení s vyjmenovanými slovy po "B" a následnému procvičování.
24.11. 10

Vyjmenovaná slova "M"

Ročníky:
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vyjmenovanými slovy po M a umožňuje jejich procvičování.
26.03. 11

Vyjmenovaná slova "P"

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Vyjmenovaná slova "P"- stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
25.11. 10

Vyjmenovaná slova "P"

Ročníky:
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vyjmenovanými slovy po "P" a umožňuje jejich procvičování.
25.11. 10

Vyjmenovaná slova "S"

Ročníky:
Seznámení s řadou vyjmenovaných slov po "S", její procvičování a práce s příbuznými slovy.
25.06. 11

Vyjmenovaná slova "Z"

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Vyjmenovaná slova "Z"- stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
26.03. 11

Vyjmenovaná slova - B

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s vyjmenovanými slovy po B, dvojice slov s odlišným pravopisem, procvičování.
26.02. 11

Vyjmenovaná slova - B

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po b pro 3. ročník
18.02. 12

Vyjmenovaná slova - HRA

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Hra k procvičení vyjmenovaných slov
28.04. 11

Vyjmenovaná slova - L

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování vyjmenovaných slov po L se zaměřením na význam slov.
12.10. 10

Vyjmenovaná slova - M.

Ročníky:
Procvičování vyjmenovaných slov po M a slov s nimi příbuzných.
25.09. 11

Vyjmenovaná slova - opakování

Ročníky: ZŠ 3,
Tento sešit slouží pro zopakování vyjmenovaných slov a psaní y, ý ve vyjmenovaných slovech a ve slovech s nimi příbuzných.
28.04. 11

Vyjmenovaná slova - P

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určen k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech po P.
28.04. 11

Vyjmenovaná slova - S

Ročníky: ZŠ 3,
Pracovní sešit slouží k procvičení učiva o vyjmenovaných slovech po S.
29.01. 12

Vyjmenovaná slova - shrnutí, procvičování

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov.
25.06. 11

Vyjmenovaná slova - V

Ročníky: ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určen k pochopení významu slov a jejich procvičování.
25.09. 11

Vyjmenovaná slova - Z

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení i procvičení vyjmenovaných slov po Z.
28.04. 11

Vyjmenovaná slova 1

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování vyjmenovaných slov, doplňování i/y, význam slov
Autor: Vít Liška
19.12. 10

Vyjmenovaná slova B

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova " B"- stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
29.01. 12

Vyjmenovaná slova hravě

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Vyjmenovaná slova, přesmyčky, hledaní chyb, doplňování slov do citátu
18.02. 12

Vyjmenovaná slova I - procvičování po B, F, L, M

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičit s žáky hravou formou probrané učivo o vyjmenovaných slovech po B, F, L, M.
18.02. 12

Vyjmenovaná slova II - procvičování po P, S, V, Z

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičit s žáky hravou formou probrané učivo o vyjmenovaných slovech po P, S, V, Z.
26.03. 11

Vyjmenovaná slova L

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyjmenovaná slova " L"- stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
25.06. 11

Vyjmenovaná slova M

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyjmenovaná slova " M"- stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
25.09. 11

Vyjmenovaná slova po "V"

Ročníky: ZŠ 3,
Tento sešit seznamuje žáky se psaním y, ý ve vyjmenovaných slovech po "V" a ve slovech s nimi příbuzných.
25.09. 11

Vyjmenovaná slova po "Z"

Ročníky: ZŠ 3,
Tento sešit seznamuje žáky se psaním y, ý ve vyjmenovaných slovech po "Z" a ve slovech s nimi příbuzných.
18.02. 12

Vyjmenovaná slova po B

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení vyjmenovaných slov po B.
25.10. 11

Vyjmenovaná slova po B

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena k procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov po B.
25.10. 11

Vyjmenovaná slova po B

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena k opakování a procvičování vyjmenovaných slov po B.
25.10. 11

Vyjmenovaná slova po b

Ročníky: ZŠ 3,
Naučení a zautomatizování řad slov po b, význam těchto slov, slova příbuzná
29.09. 11

Vyjmenovaná slova po B

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po B - výklad, procvičování
28.04. 11

Vyjmenovaná slova po b

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování vyjmenovaných slov po b. Jejich pravopis.
18.02. 12

Vyjmenovaná slova po L

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení vyjmenovaných slov po L.
29.01. 12

Vyjmenovaná slova po l

Ročníky: ZŠ 3,
Naučení a zautomatizování řad vyjmenovaných slov po l, význam těchto slov a procvičování pravopisu.
29.01. 12

Vyjmenovaná slova po L

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po L - upevnění, procvičování
27.11. 11

Vyjmenovaná slova po L

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena k procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov po L.
25.10. 11

Vyjmenovaná slova po L

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po L.
25.06. 11

Vyjmenovaná slova po l

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování vyjmenovaných slov po l. Sešit je určen pro jednu hodinu českého jazyka.
27.05. 11

Vyjmenovaná slova po L

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit je zaměřen na opakování a procvičování znalostí o vyjmenovaných slovech po L.Je určen pro 3.- 5.ročník.
22.02. 12

Vyjmenovaná slova po M

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování vyjmenovaných slov po m.
18.02. 12

Vyjmenovaná slova po m

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování a zautomatizování řad slov po m, pravopis těchto slov a jejich význam.
29.01. 12

Vyjmenovaná slova po M

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po M - upevnění, procvičování
18.12. 11

Vyjmenovaná slova po M

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena k opakování a procvičování vyjmenovaných slov po M.
25.10. 11

Vyjmenovaná slova po M

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena k procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov po M.
25.06. 11

Vyjmenovaná slova po m

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit je určen pro opakování a procvičování vyjm. slov po m. Sešit je určen pro jednu hodinu českého jazyka.
27.05. 11

Vyjmenovaná slova po M

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit je zaměřen na upevnění a procvičení znalostí o vyjmenovaných slovech po M. Je určen pro 3.- 5. ročník
29.01. 12

Vyjmenovaná slova po P

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po P - výklad, procvičování
21.12. 11

Vyjmenovaná slova po P

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je zaměřena na procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov po P.
17.11. 11

Vyjmenovaná slova po p

Ročníky: ZŠ 3,
Práce je zaměřena na opakování a procvičování vyjmenovaných slov po p.
25.10. 11

Vyjmenovaná slova po P

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po P.
27.05. 11

Vyjmenovaná slova po p - Přemýšlíme s princeznou

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování a zautomatizování řady slov po p. Význam těchto slov a jejich použití v pravopise českého jazyka.
29.01. 12

Vyjmenovaná slova po S

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po S - výklad, procvičování
27.11. 11

Vyjmenovaná slova po S

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena k procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov po S.
17.11. 11

Vyjmenovaná slova po S

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po S.
25.06. 11

Vyjmenovaná slova po s

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování a zautomatizování řady slov po s. Význam těchto slov a jejich použití v pravopise českého jazyka.
18.02. 12

Vyjmenovaná slova po V

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po V - výklad, procvičování
29.01. 12

Vyjmenovaná slova po v

Ročníky: ZŠ 4,
Práce je zaměřena na opakování vyjmenovaných slov po v. V poznámce jsou popsané úkoly. Sešit je určen pro jednu hodinu českého jazyka.
18.12. 11

Vyjmenovaná slova po V

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena k opakování a procvičování vyjmenovaných slov po V.
27.11. 11

Vyjmenovaná slova po V

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je zaměřená na procvičení vyjmenovaných a příbuzných slov po V.
28.04. 11

Vyjmenovaná slova po v

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování a zautomatizování řad slov po v, předpon vy, vý. Význam těchto slov a užití v pravopise českého jazyka.
29.01. 12

Vyjmenovaná slova po Z

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičení vyjmenovaných slov po Z.
28.04. 11

Vyjmenovaná slova po z

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování řady vyjmenovaných slov po z. Zautomatizování pravopisu u těchto slov a jim příbuzných. Význam slov.
30.03. 11

Vyjmenovaná slova S

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Vyjmenovaná slova "S"- stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
25.06. 11

Vyjmenovaná slova V

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Vyjmenovaná slova V - stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
29.05. 11

Vyvození hlásky a písmene B b

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození a rozpoznávání hlásky a písmene B b
19.12. 10

Vyvození hlásky a písmene L, l.

Ročníky:
Vyvození hlásky a písmene L,l a procvičování M m a L l. Čtení slabik s M, L. Přiřazování slabik k obrázkům.
19.12. 10

Vyvození hlásky a písmene M m.

Ročníky:
Vyvození hlásky a píemene M m, čtení slabik s písmenem M m.
21.12. 11

Vyvození hlásky a písmene S

Ročníky: ZŠ 1,
V práci se žáci seznámí s novým písmenem a hláskou S.
25.09. 11

Vyvození hlásky a písmene V

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s novou hláskou a písmenem V
27.08. 11

Vyvození hlásky a písmene Ž

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s novou hláskou a písmenem Ž
30.01. 11

Význam slov

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o významu slov. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
06.06. 10

Význam slov

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Význam slov - seznámení s pojmy slova nadřazená, podřazená a souřadná, protikladná a souznačná, citově zabarvená a nezabarvená, mnohoznačná a procvičení na příkladech, určeno pro 4. ročník.
12.10. 10

Význam slov - 4.ročník

Ročníky:
Opakování - slova souřadná,nadřazená, podřazená, s citovým zabarvením,mnohoznačná,protikladná, význam přísloví
29.09. 10

Význam slov 1

Ročníky:
Slova nadřazená, podřazená, souřadná pro 2. ročník
29.09. 10

Význam slov 2

Ročníky:
Slova souznačná, protikladná, citově zabarvená pro 2.-3. ročník
29.01. 12

Významové poměry

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výukový materiál je zaměřen na větu hlavní a významové poměry. Žáci se s nimi seznámí prostřednictvím cvičení, která jsou uvedena u každého poměru.
26.03. 11

Vzory - procvičování

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování třídění podstatných jmen podle vzorů, psaní koncovek.
18.02. 12

Vzory podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží k procvičování vzorů podstatných jmen
Autor: René Pohanka
28.04. 11

Vzory podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování vzorů a koncovek podstatných jmen. Přehled všech pravidel na jedné straně, na kterou je vždy možné rychle přepnout v případě potíží při odůvodňování.
Autor: Vít Liška
26.03. 11

Vzory podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 4,
Třídění podstatných jmen podle vzorů
29.01. 12

Vzory podstatných jmen - opakování

Ročníky: ZŠ 5,
Příprava je určena k opakování vzorů podstatných jmen a procvičování psaní koncovek.
29.01. 12

Vzory podstatných jmen středního rodu

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Práce slouží k procvičení učiva o vzorech podstatných jmen středního rodu.
03.05. 10

Vzory rodu mužského - 4. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování vzorů podstatných jmen rodu mužského, zařazování ke vzorům a koncovky podstatných jmen rodu mužského.
03.05. 10

Vzory rodu středního - 4. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování vzorů rodů středního, přiřazování ke vzorům a koncovky podstatných jmen rodu středního.
03.05. 10

Vzory rodu ženského - 4. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování vzorů podstatných jmen rodu ženského, zařazování ke vzorům a koncovky podstatných jmen rodu ženského.
25.06. 11

William Shakespeare

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje výkladovou část, obrazový materiál, cvičení k opakování.
29.01. 12

Zábavná čeština 1.

Ročníky: ZŠ 2,
Jednoduché rébusy, doplňovačky, skrývačky.
29.01. 12

Zábavná čeština 2.

Ročníky: ZŠ 4,
Ustálená slovní spojení a rčení.
26.03. 11

Zábavné čtení

Ročníky: ZŠ 1,
Počáteční čtení.
18.02. 12

Začínáme číst

Ročníky: ZŠ 1,
Prvopočáteční čtení.Čtení krátkých slov, vytváření nových slov záměnou písmen, doplňování písmen. Rozvoj logického myšlení a paměti.
26.06. 11

Žádná nuda v češtině

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen pro 6. - 9. ročník. Pracovní sešit obsahuje hravá cvičení, sešit lze využít při suplování.
22.02. 12

Zájmena

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro žáky 5. ročníku k procvičení různých druhů zájmen- vyhledávání v textu, rozlišování druhů zájmen,doplňování do neúplného textu.
17.11. 11

Zájmena

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičování druhů zájmen
27.05. 11

Zájmena

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zájmena - procvičování pravopisu, pracovní sešit je vypracován v AS.
18.06. 10

Zájmena

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Práce je určena k procvičení zájmen.
26.05. 10

Zájmena

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o zájmenech a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a skloňování zájmen. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
26.05. 10

Zájmena

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Shrnutí a procvičení učiva o zájmenech (druhy zájmen, pravopis), určeno pro 5.ročník.
16.05. 10

Zájmena

Ročníky: ZŠ 5,
5. ročník, zájmena a jejich druhy
28.04. 11

zajmena - druhy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Zájmena - druhy, určeno pro 5. - 6. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
28.04. 11

zajmena - pravopis

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Zájmena - pravopis, určeno pro 5.- 6. ročník. Příprava vytvořena v ActivStudiu3.
29.01. 12

Zájmena - procvičování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Žáci si procvičí zájmena.
22.02. 12

Zájmena 2

Ročníky: ZŠ 5,
Práce je určena k opakování a procvičování zájmen.
27.05. 11

Zájmena II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit Zájmena II. je vypracován v AS. Je určen pro 6. -9. ročník. Žáci procvičují pravopis zájmen.
18.02. 12

Základní skladební dvojice

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží k procvičování učiva
25.09. 11

Zářijové opakování

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování učiva českého jazyka pro žáky 3. ročníku.
03.05. 10

Zdeněk Jirotka - Saturnin

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Informace o autorovi, ukázka z knihy, filmu, procvičování.
29.01. 12

Zdvojené souhlásky

Ročníky: ZŠ 6,
Pravopis zdvojených souhlásek - zz/z, jj/j, dd/d, kk/k, ll/l, cc/c a nn/n.
25.10. 11

Živá abeceda 1

Ročníky: ZŠ 1,
Písmena A a O o - určeno pro 1. ročník pro několik vyučovacích hodin
29.01. 12

Živá abeceda 2

Ročníky: ZŠ 1,
ČJ pro 1.ročník - procvičovací hodina na samohlásky a, e, i, o, u
25.10. 11

Živá abeceda 2

Ročníky: ZŠ 1,
Písmena E e U u I i - určeno pro 1. ročník pro několik vyučovacích hodin
28.04. 11

Zvuková stránka jazyka

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování zvukové stránky (slabiky, dvojhlásky, párové souhlásky, větná melodie, Morseova abeceda).