projektui.cz

svátek má Vratislav, 9.12. 2019
28.02. 12

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Předváděcí sešit seznamuje žáky se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými a procvičuje je.
V sešitě se žáci seznamují se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými a procvičují je. Na stránce 2 se žáci seznamují se slovy nadřazenými, podřazenými a souřadnými, na stranách 3 až 8 je procvičují .
Ročníky: ZŠ 2,

Další materiály tohoto autora