projektui.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2020
29.01. 12

Přídavná jména tvořená příponami -ský/cký, -ští/čtí

Tvorba adjektiv příponami -ský/-cký, -ští/čtí, souhláskové skupiny - zs,žš,šš.
Tento předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku, ale lze ho využít při opakování na celém 2. stupni. Výsledky jsou u každé stránky. Zadání je v metodických poznámkách, každé cvičení obsahuje vzor.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora