projektui.cz

svátek má Filip, 26.5. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
28.04. 11

Avantgardní divadelní scény 1.poloviny 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Osvobozené divadlo - vznik, osobnosti, hry; D 34 - historie, E.F.Burian
29.01. 12

AZ kvíz - literatura

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování prostřednictvím oblíbené televizní soutěže.
27.08. 11

Bajky

Ročníky: ZŠ 7,
Definice, autoři Ezop, Jean de La Fontaine, Krylov, ukázky jejich tvorby, práce s textem.
27.05. 11

Baroko nejen v literatuře

Ročníky: ZŠ 7,
Baroko - základní charakteristika, umění, literatura, J.A. Komenský
27.11. 11

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Žáci se seznámí s životem a dílem Boženy Němcové.
11.10. 10

Brněnské hantec

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen žákům 9. ročníku. Sešit obsahuje teoretické i praktické stránky o hantecu.
27.05. 11

Čárka ve větě jednoduché

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen pro 8. - 9. ročník.
13.09. 10

Česká autorská pohádka

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Slouží k opakování tématu "Autorská pohádka".
25.07. 11

Česká literatura v období husitství

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování - Husovi předchůdci, Jan Hus, literatura v obd. husitských bojů, Petr Chelčický
28.02. 11

České divadlo 1. poloviny 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Tento předváděcí sešit je určen pro 9. ročník. Žáci si v něm zopakují, popř. doplní znalosti o oficiálních divadelních scénách a kabaretech.
06.02. 12

Čeština trochu jinak

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Žáci si hravou formou opakují pravopisné jevy a spisovné tvary.
26.02. 11

Charakteristika

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výkladová část a procvičení jazykových prostředků používaných v charakteristice.
24.05. 10

Číslovky

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o číslovkách a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a skloňování číslovek. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
29.01. 12

Cvičení k vedlejším větám

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Cílem výukového materiálu je procičení jednotlivých typů vedlejších vět.
29.01. 12

Cvičení k významovým poměrům

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci si pomocí výukového materiálu procvičí a zafixují jednotlivé poměry mezi větami hlavními.
28.04. 11

Divadlo Járy Cimrmana

Ročníky: ZŠ 9,
Divadlo Járy Cimrmana - vznik, osobnosti, filmová spolupráce Svěráka a Smoljaka, hlášky z filmů.
25.10. 11

Doplněk

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci se seznámí s doplňkem a naučí se ho identifikovat ve větě. Materiál žáky upozorní na chyby, které se často dělají při určování doplňku.
29.01. 12

Druhy rýmů

Ročníky: ZŠ 7,
Rým sdružený, střídavý, obkročný a přerývaný. Sešit obsahuje výkladovou část a úkoly k procvičení.
06.02. 12

Druhy slov

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro žáky 6. - 9. ročníku, je vypracován v AS. Žáci určují slovní druhy u stejně znějících slov.
25.10. 11

Druhy vedlejších vět

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci se seznámí se všemi typy vedlejších vět a naučí se je určovat.
26.03. 11

Druhy vedlejších vět

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen pro žáky 7. - 9. ročníku, ve kterém si procvičí druhy vedlejších vět.
18.02. 12

Franská říše II.

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit slouží k výkladu a procvičování základních poznatků o Franské říši, zaměřuje se především na kulturní dějiny.
25.06. 11

Hezky česky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen k procvičování pravopisných jevů. Je vytvořen v AS. Pracovní sešit může sloužit i při suplování v v 6. - 9. třídě.
25.09. 11

Historie českého loutkového divadla

Ročníky: ZŠ 8,
Základní informace o loutkovém divadle. Marionety, M.Kopecký, J.Skupa, M.Kirschner.
28.04. 11

Hlavolamy, slovní hry

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje rébusy, hlavolamy, doplňovačku, úkoly mluvnické i literární. Určen 8. a 9.třídě.
26.03. 11

Hraní s literaturou

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit slouží k zopakování literárních pojmů, literárních děl a spisovatelů hravou formou. Je určen pro žáky 9. ročníku.
27.05. 11

Hrátky s češtinou

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je vhodný pro 6. - 9. ročník. Pracovní sešit lze využít při suplování.
13.09. 10

Hrátky se slovními druhy

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování slovních druhů formou her. Je určen pro 5. a 6. ročník. Časová dotace - 15 až 20 minut.
13.05. 10

Hry se slovy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní hry, procvičování logického myšlení.
27.08. 11

Jan Neruda

Ročníky: ZŠ 8,
Informace o autorovi, práce s textem povídky Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku.
02.09. 10

Jaroslav Hašek & Lipnice nad Sázavou

Ročníky:
Shrnutí poznatků o autorovi.
04.09. 10

Jazykové vylomeniny

Ročníky:
Krátká jazyková cvičení pro zpestření výuky.
29.01. 12

Jazykový rozbor

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. a 9. ročníků. Cílem je zopakovat učivo, které se žáci v průběhu školní docházky naučili.
29.05. 10

Jazyky a jazykové rodiny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jazyky slovanské, germánské a románské. Jazyková rodina ugrofinská.Přejatá slova.
27.08. 11

Josef Kajetán Tyl a Karel Jaromír Erben

Ročníky: ZŠ 8,
J.K.Tyl - dílo, hymna; K.J.Erben - osobnost, Kytice, ukázka z filmu
30.01. 11

Karel Čapek

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se blíže seznámí s osobností a dílem Karla Čapka.
29.01. 12

Karel Havlíček Borovský

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Žáci se blíže seznámí s životem a dílem K. H. Borovského.
25.06. 11

Klasicismus a osvícenství

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Opakování klasicismu a osvícenství - charakteristika, osobnosti, literatura
30.10. 11

Kosmova a Dalimilova kronika

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se seznámí se dvěma významnými kronikami českého středověku - Kosmovou a Dalimilovou.
25.10. 11

Literatura - soutěž

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 9. ročníku a slouží k procvičení literatury formou soutěže.
06.11. 10

Neohebné slovní druhy

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování jednotlivých neohebných slovních druhů. Je určen pro žáky 6. ročníku.
20.09. 10

Neohebné slovní druhy

Ročníky:
Tento předváděcí sešit slouží k opakování jednotlivých neohebných slovních druhů. Je určen pro 6. a 7. ročník. Časová dotace - 10 až 20 minut.
25.06. 11

Netradiční cvičení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen pro 6. - 9. ročník. Pracovní sešit lze využít i k suplování.
06.06. 10

Obohacování slovní zásoby

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování obohacování slovní zásoby (7. - 9. ročník)
22.02. 12

Odvozování slov

Ročníky: ZŠ 7,
Odvozování jako nejčastější způsob tvoření nových slov. Procvičování.
25.06. 11

Ota Pavel

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se blíže seznámí s osobností a dílem Oty Pavla.
29.05. 10

Pádové otázky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování pádových otázek.
25.07. 11

Počátky českého písemnictví

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování - staroslověnské písemnictví, legendy, Kosmova kronika, Dalimilova kronika, Alexandreida, literatura doby Karlovy
25.06. 11

Podmět

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit podmět se zabývá základním větným členem- podmětem a jeho druhy (podmětem nevyjádřeným, holým a rozvitým). Sešit obsahuje opakovací cvičení.
15.11. 10

Podstatná jména

Ročníky:
Sešit je zaměřen na procvičování podstatných jmen a je určen žákům 7. ročníku.
24.05. 10

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o podstatných jménech a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a skloňování podstatných jmen. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
29.09. 11

Pohádka

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen pro žáky 6. ročníku a obsahuje základní informace o pohádce - znaky, autoři, ukázky pohádek
27.08. 11

Pohádkový svět Václava Vorlíčka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Filmová tvorba pro děti a mládež - úkoly a ukázky z filmů.
28.09. 10

Poměr mezi větami hlavními

Ročníky:
Sešit obsahuje výkladovou část (dělení spojek, poměry mezi hlavními větami) a úkoly k procvičení. Určen žákům 8.tříd.
26.02. 11

Popis postavy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výkladová část, cvičení na rozšíření slovní zásoby. Jazykové prostředky používané při prostém popisu postavy.
16.10. 10

Popis pracovního postupu

Ročníky:
Procvičení základních pravidel popisu pracovního postupu a volby jazykových prostředků. Příkladem je recept a návod na přesazování květin.
27.08. 11

Pověsti

Ročníky: ZŠ 6,
Základní pojmy. Jirásek - Staré pověsti české a jejich ilustrátoři. Heraldické pověsti.
18.02. 12

Pravidla českého pravopisu

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Žáci na prvních třech stranách získají základní informace o Pravidlech českého pravopisu. Na dalších stranách jsou jednotlivá cvičení pro práci s Pravidly.
13.10. 10

Pravopis bje-bě, vje-vě, pě, mě-mně

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování pravopisu ě-je, mně-ně.
28.04. 11

Pravopisná cvičení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit v AS slouží k procvičování pravopisných jevů na 2. stupni.
28.04. 11

Pravopisná cvičení II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit vytvořený v AS slouží k procvičování základních pravopisných jevů na 2. stupni.
27.05. 11

Pravopisná cvičení III.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS. Je vhodný pro 6. - 9. ročník. Žáci doplňují koncovky, vyhledávají chyby ve větách.
12.11. 10

Předložky, spojky a částice

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o předložkách, spojkách a částicích. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
25.06. 11

Předmět

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se s předmětem, upozornění na jeho podobnost s ostatními větnými členy. Opakovací cvičení.
19.10. 10

Předpony s-, z-, vz- a předložky s, z

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování pravopisu předpon s-, z-, vz- a předložek s, z.
25.06. 11

Přemýšlej a nezlob

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vytvořen v AS a je určen pro 6. - 9. ročník. Různorodé úkoly lze využít i při suplování.
25.07. 11

Preromantismus, romantismus, K. H. Mácha

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování - znaky, významní spisovatelé preromantismu, znaky romantismu, život a dílo K. H. Máchy
28.09. 10

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o přídavných jménech a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis, stupňování a skloňování přídavných jmén. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
23.05. 10

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Přídavná jména pro 6. ročník - druhy a pravopis, lze využít i ve vyšších ročnících k opakování učiva.
08.05. 10

Přídavná jména

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování přídavných jmen - druhy přídavných jmen, pravopis přídavných jmen, stupňování. Je určen pro žáky 7. ročníku.
29.01. 12

Přídavná jména tvořená příponami -ský/cký, -ští/čtí

Ročníky: ZŠ 6,
Tvorba adjektiv příponami -ský/-cký, -ští/čtí, souhláskové skupiny - zs,žš,šš.
25.10. 10

Příslovce a citoslovce

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o příslovcích a citoslovcích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a stupňování příslovcí. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
25.06. 11

Příslovečná určení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se s příslovečným určením, všemi jeho druhy. Rozpoznávání a určování příslovečných určení ve větách.
14.11. 10

Příslovečné vedlejší věty

Ročníky:
Prezentace (vytvořena v AS) je určena pro 7. ročník. Prezentaci lze využít i ve vyšších ročnících při opakování.
19.04. 10

Přísloví, rčení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Definice, procvičování porozumění textu, pravopis.
25.06. 11

Přísudek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit přísudek seznamuje žáky se základní skladební dvojicí a s druhy přísudku. Zabývá se také rozeznáváním a správným určováním jednotlivých druhů přísudku.
30.05. 10

Přísudek slovesný a jmenný se sponou

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování Přs a Přj, Přs vyjádřený citoslovcem, vhodné pro 6. třídu.
25.06. 11

Přívlastek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení se s přívlastkem (obecně), s přívlastkem shodným a neshodným, postupně rozvíjejícím a několikanásobným.
23.05. 10

Přívlastek shodný a neshodný

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace určena k procvičování PKS a PKN v 6. třídě.
28.04. 11

Procvičování do hodin slohu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit obsahuje stylistická cvičení a texty na procvičení slovní zásoby. Určen žákům 6. a 7. tříd.
26.02. 11

Procvičování pravopisu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování pravopisu a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.
22.10. 10

Psaní velkých písmen v zeměpisných názvech

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k procvičování psaní velkých písmen. Je určen pro 7. ročník.
25.07. 11

Renesance ve světě i u nás

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování renesance - znaky, Dante, Boccaccio, Petrarca, Rabelais, Cervantes, život a dílo W. Shakespeara, čeští humanisté
06.09. 10

Rozvíjející větné členy

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se seznámí s rozvíjejícími větnými členy.
25.06. 11

Shoda přísudku s podmětem

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci se seznámí se základní skladební dvojicí a s podmínkami, které musí být naplněny, aby fungovala shoda přísudku s podmětem.
30.01. 11

Skladba - úvod

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků z úvodu do skladby. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
18.02. 12

Skladba- opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem výukového materiálu je procvičit a zopakovat skladbu pomocí jednotlivých cvičení.
06.02. 12

Skloňování cizích vlastních jmen

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Pracovní sešit slouží k procvičování spisovných tvarů při skloňování cizích vlastních jmen.
29.01. 12

Skloňování obecných jmen přejatých

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování - zakončení -us/um, rozšiřování, např. drama/dramatu, vzor idea, nesklonná podst.jména
06.02. 12

Skloňování obecných jmen přejatých

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Žáci procvičují hravou formou spisovné tvary u slov přejatých.
29.01. 12

Skloňování podstatných jmen - oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování skloňování podst. jmen označující lidské části těla.
25.10. 10

Slovesa

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o slovesech a jejich mluvnických kategoriích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis sloves. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
18.02. 12

Slovesa - procvičování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. a 7. ročníku. Žáci si procvičí slovesa.
30.05. 10

Slovesný vid

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vidu dokonavého a nedokonavého.
29.05. 10

Slovesný vid

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování slovesného vidu (8.-9.ročník)
27.05. 11

Slovesný způsob a druhy vět

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen k procvičování slov. způsobu a druhů vět v 6. třídě.
06.02. 12

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Pracovní sešit je zaměřen na stejně znějící slova, která mohou být ve větách různým slovním druhem.
12.11. 10

Slovní druhy - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o slovních druzích a jejich mluvnických kategoriích. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
18.02. 12

Slovník spisovné češtiny

Ročníky: ZŠ 6,
Základní informace o SSČ. Cvičení pro samostatnou práci se slovníkem.
29.01. 12

Slovo a sousloví

Ročníky: ZŠ 7,
Věcný a mluvnický význam slova. Sousloví. Procvičování.
14.11. 10

Složitá souvětí

Ročníky:
Prezentace (vytvořena v AS) je určena pro 9. ročník.
27.05. 11

Soutěž - pravopis

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a slouží k procvičení pravopisu formou soutěže.
25.10. 11

Souvětí

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Žáci se seznámí s tím, co je souvětí, jak ho poznáme, jaké jsou jeho druhy, z jakých vět se skládá, jak je možné ho graficky znázornit
08.11. 10

Souvětí podřadné

Ročníky:
Prezentace slouží k procvičování druhů vedlejších vět v 7.- 9.ročníku. Prezentace je vypracovaná v AS.
12.11. 10

Souvětí souřadné

Ročníky:
Prezentace je určena pro 8. - 9. ročník.Prezentace slouží k procvičování poměrů mezi hlavními větami.
25.10. 11

Staré řecké báje a pověsti

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje informace a úkoly týkající se nejznámějších Petiškových bájí.
26.02. 11

Strašidelná škola

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Tento sešit je určen pro žáky 5. a 6. ročníku. Je zaměřen na praci s textem, rozvoj slovní zásoby a stavbu slova.
26.03. 11

Stylistická cvičení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sešit obsahuje cvičení na rozvoj slovní zásoby, správné spojení vět v souvislý text, tvorbu osnovy. Na závěr zařazena hra - procvičení paměti.
29.09. 10

Synonyma, antonyma, homonyma

Ročníky:
Sešit obsahuje definice pojmů a úkoly k procvičení. Je určen žákům 7. třídy.
25.06. 11

Tropy

Ročníky: ZŠ 9,
Základní rozdělení tropů, druhy metafor a metonymií.
14.11. 10

Vedlejší věty - procvičování

Ročníky:
Prezentace je vytvořena Inspiru. Slouží k procvičování druhů vedl. vět v 7. - 9. třídě.
30.01. 11

Velká písmena

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o velkých písmenech. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
29.01. 12

Věta jednočlenná

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s větou bezpodmětovou, jejímy způsoby vyjádření a rozdílem mezi ní a větou dvojčlennou.
26.03. 11

Věty jednočlenné a dvojčlenné

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je určen pro žáky sedmého ročníku, ve kterém si procvičí věty jednočlenné, dvojčlenné a větné ekvivalenty.
29.01. 12

Vyjmenovaná slova hravě

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Vyjmenovaná slova, přesmyčky, hledaní chyb, doplňování slov do citátu
30.01. 11

Význam slov

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o významu slov. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
29.01. 12

Významové poměry

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výukový materiál je zaměřen na větu hlavní a významové poměry. Žáci se s nimi seznámí prostřednictvím cvičení, která jsou uvedena u každého poměru.
25.06. 11

William Shakespeare

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit obsahuje výkladovou část, obrazový materiál, cvičení k opakování.
26.06. 11

Žádná nuda v češtině

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen pro 6. - 9. ročník. Pracovní sešit obsahuje hravá cvičení, sešit lze využít při suplování.
27.05. 11

Zájmena

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zájmena - procvičování pravopisu, pracovní sešit je vypracován v AS.
26.05. 10

Zájmena

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o zájmenech a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a skloňování zájmen. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
29.01. 12

Zájmena - procvičování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Žáci si procvičí zájmena.
27.05. 11

Zájmena II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit Zájmena II. je vypracován v AS. Je určen pro 6. -9. ročník. Žáci procvičují pravopis zájmen.
03.05. 10

Zdeněk Jirotka - Saturnin

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Informace o autorovi, ukázka z knihy, filmu, procvičování.
29.01. 12

Zdvojené souhlásky

Ročníky: ZŠ 6,
Pravopis zdvojených souhlásek - zz/z, jj/j, dd/d, kk/k, ll/l, cc/c a nn/n.
28.04. 11

Zvuková stránka jazyka

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování zvukové stránky (slabiky, dvojhlásky, párové souhlásky, větná melodie, Morseova abeceda).