projektui.cz

svátek má Drahoslav, 17.1. 2020
20.09. 10

Neohebné slovní druhy

Tento předváděcí sešit slouží k opakování jednotlivých neohebných slovních druhů. Je určen pro 6. a 7. ročník. Časová dotace - 10 až 20 minut.
Tento předváděcí sešit slouží k opakování jednotlivých neohebných slovních druhů. Zadání jednotlivých stránek je doplněno v metodických poznámkách. Všechny úkoly mají řešení tamtéž. Je určen pro 6. a 7. ročník. Lze ho použít i ve vyšších ročnících. Doporučuji ho i pro žáky s SPU. S tímto materiálem může pracovat i "nečeštinář". Jednotlivé listy na sebe nenavazují a lze tedy využít pouze to, co v danou chvíli vyučující potřebuje.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora