projektui.cz

svátek má Albína, 16.12. 2019
29.01. 12

Zdvojené souhlásky

Pravopis zdvojených souhlásek - zz/z, jj/j, dd/d, kk/k, ll/l, cc/c a nn/n.
Tento předváděcí sešit je určen pro 6. ročník (popř. lze využít při opakování na druhém stupni). Žáci si v něm zopakují pravopis zdvojených souhlásek - zz/z, jj/j, dd/d, kk/k, ll/l, cc/c a nn/n.Výsledky jsou u každé strany.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora