projektui.cz

svátek má Kristián, 5.8. 2020
14.11. 10

Příslovečné vedlejší věty

Prezentace (vytvořena v AS) je určena pro 7. ročník. Prezentaci lze využít i ve vyšších ročnících při opakování.
Žáci určují hlavní a vedlejší věty, u Vv jejich druh. Vhodnými spojkami spojují věty do souvětí, užívají synonymních spojek.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora