projektui.cz

svátek má Soběslav, 8.8. 2020
06.02. 12

Skloňování obecných jmen přejatých

Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Žáci procvičují hravou formou spisovné tvary u slov přejatých.
Žáci rozeznávají spisovné tvary od hovorových - nespisovných a opravují je na tvary spisovné. Sešit je zaměřen na slova typu cirkus, datum, génius, idea, téma a další.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora