projektui.cz

svátek má Olga, 11.7. 2020
27.05. 11

Slovesný způsob a druhy vět

Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen k procvičování slov. způsobu a druhů vět v 6. třídě.
Žáci ve větách vyhledávají slovesný způsob a určují jej. Tvoří slov. způsob od daných sloves. Rozlišují slovesný způsob a druhy vět. Procvičují zároveň interpunkci u druhů vět.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora