projektui.cz

svátek má Soběslav, 8.8. 2020
14.11. 10

Složitá souvětí

Prezentace (vytvořena v AS) je určena pro 9. ročník.
Žáci pracují s jedním souvětím na více stránkách, určují hlavní věty a poměr mezi nimi, dále určují druhy vedl. vět. Označují s. souřadná a podřadná, vytvářejí grafickou stavbu souvětí.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora