projektui.cz

svátek má Soběslav, 8.8. 2020
27.05. 11

Zájmena II.

Pracovní sešit Zájmena II. je vypracován v AS. Je určen pro 6. -9. ročník. Žáci procvičují pravopis zájmen.
Žáci rozlišují druhy zájmen, rozlišují co je a není zájmeno, vyhledávají nesprávné tvary a opravují je. Doplňují do vět správné tvary zájmena ONA a JENŽ.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora