projektui.cz

svátek má , 6.7. 2020
29.01. 12

Souhlásky měkké

Osvojení souhlásek měkkých.
1. Úvodní strana. 2. Výkladová stránka. 3.-4. Hledání měkkých slabik. 5.-6. Doplňování i,í. 7. Oprava chyb. 8. Doplňování i,í, tvoření dvojic. 9. Procvičení měkkých slabik. 10.Přesmyčky. 11.Doplňující úkoly. 12.Závěrečná strana.
Ročníky: ZŠ 2,

Další materiály tohoto autora