projektui.cz

svátek má Nora, 8.7. 2020
29.01. 12

Čtení prvních slov a jednoduchých vět

Žáci si procvičují čtení prvních slov a jednoduchých vět. Hodinu lze využívat postupně po jednotlivých listech. Vytvořeno v Activstudiu (verze3.7)
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora

12.01. 12 Rozmanitost životních podmínek v ČR - živočichové
12.01. 12 Rozmanitost životních podmínek v ČR - rostliny
12.01. 12 Domácí zvířata
06.01. 12 Samohlásky, slabiky s m, l, s, p
05.09. 11 Národní park Podyjí
10.06. 11 Bílé Karpaty
08.06. 11 Krkonoše, Broumovsko
11.05. 11 Jeseníky, Kralický Sněžník, Rychlebské hory 2
11.05. 11 Jeseníky, Kralický Sněžník, Rychlebské hory 1
11.04. 11 Jižní Čechy, poloha, památky, průmysl a zemědělství
11.04. 11 Střední Čechy, poloha, památky, průmysl a zemědělství
16.03. 11 Šumava - národní park - příroda
16.03. 11 I.světová válka, rozpad Rakouska - Uherska
10.02. 11 Druhy podmětů, druhy přísudků a jejich rozlišování
12.01. 11 Praha - hlavní město, poloha, památky
12.01. 11 Stavba slova - předpony, psaní s-, z-, vz- v předponách
08.11. 10 Rostliny, druhy stonků a jejich rozlišování, stromy, keře, druhy lesů
15.10. 10 4_tr_Zivocichove_casti_tela_rozdeleni_podle_potravy_potravni_retezce
04.10. 10 4_tr_zakladni_skladebne_dvojice_podmet_prisudek
07.09. 10 Shoda přísudku s podmětem (podmět rodu středního, ženského a mužského)
25.08. 10 4. třída podstatná jména shrnutí
03.05. 10 Vzory rodu mužského - 4. ročník
03.05. 10 Vzory rodu ženského - 4. ročník
03.05. 10 Vzory rodu středního - 4. ročník