projektui.cz

svátek má Cyril a Metoděj, 5.7. 2020
18.06. 10

Zájmena

Práce je určena k procvičení zájmen.
Práce je určena k procvičování zájmen.Žáci řadí druhy zájmen.Doplňují zájmena osobní,přivlastňovací,tázací a ukazovací.Žáci třídí zájmena záporná a neurčitá.Doplňují tvary zájmen náš, váš, naše, vaše.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora