projektui.cz

svátek má Sáva, 14.11. 2019
27.11. 11

Podstatná jména rodu ženského

Procvičování podstatných jmen rodu ženského.
Téma práce:Podstatná jména rodu ženského Určeno pro: 4. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou se žáky procvičit pád, číslo a rod podstatných jmen rodu ženského Ćasový rozsah: 1 - 2 hodiny Mezipředmětové vztahy: Přírodověda: zvířata, rostliny Vlastivěda: Macocha, jeskyně Používané pomůcky: mazací tabulky. vytištěný text ze str. 7 Typ použitých cvičení: procvičování Kompetence: k učení - správné osvojení učiva komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - ke každé stránce jsou připravené poznámky - 2. str. - vyhledávání obrázků, které znázorňují podstatná jména rodu ženského - 3. str. - přiřazování ke vzorům - 4. str. - 7. str. - jsou věnovány jednotlivým vzorům rodu ženského. Použité nástroje: kbelík na vybarvování, pero
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora