projektui.cz

svátek má Matěj, 24.2. 2020
25.10. 11

Obojetné souhlásky po P

Sešit je zaměřen na procvičení vyjmenovaných slov po P.Je určen pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.
Žáci si procvičí a upevní zábavnou formou doplňovaček a šifer znalosti vyjmenovaných a příbuzných slov po P.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora