projektui.cz

svátek má Zita, 19.9. 2019
05.12. 10

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 hodina. Cílem je zopakovat pojmy nadřazenost,podřazenost a souřadnost slov.
Sešit je zaměřen na procvičení a upevnění znalostí slov nadřazených, podřazených a souřadných.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora