projektui.cz

svátek má Richard, 3.4. 2020
05.12. 10

Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 hodina. Cílem je zopakovat pojmy nadřazenost,podřazenost a souřadnost slov.
Sešit je zaměřen na procvičení a upevnění znalostí slov nadřazených, podřazených a souřadných.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora