projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
17.11. 10

Obrázky slov

Slabičná a hlásková stavba slova jako učivo 2. třídy. Samohlásky (dvojhlásky), souhlásky a slabikotvorné r a l.
Žáci by měli získat zkušenost, že slova se skládají ze slabik a podstatou slabiky je samohláska, dvojhláska nebo slabikotvorná souhláska a že slabika může mít různý počet i uspořádání souhlásek, ale nikdy nechybí samohláska, nebo dvojhláska, anebo slabikotvorná souhláska. Žáci si uvědomují, že řada slov má stejné složení. Prostředkem k tomu je znázorňování složení slov značkami = obrázky slov.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora