projektui.cz

svátek má Zdeňka, 23.6. 2024
21.11. 10

Přirovnání neboli příměr

Přirovnání jako učivo o významu slova v českém jazyce a zpestření textů v literatuře. Spojování a doplňování pojmů, luštění tajenky, bludiště...
Cílem tohoto předváděcího sešitu je seznámit žáky s přirovnáními, která působí jako oživení našeho projevu, otevírají široké pole lidské představivosti a činí náš projev mnohem rozmanitější a zajímavější. Žáci se dozvídají od učitele nebo sami vysvětlují význam jednotlivých pojmů.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora