projektui.cz

svátek má Dorota, 26.2. 2024
26.03. 11

Vlastní jména

Psaní velkých počátečních písmen ve vlastních jménech osob, zvířat, měst a vesnic. Psaní adresy. Rébusy a hra.
Žáci si hravou formou procvičují psaní velkých počátečních písmen ve vlastních jménech. Nejprve jsou to vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic. Po rozšíření učiva poznávají, že vlastní jména mají také řeky, rybníky, hory, pohoří... Použití znalostí o vlastních jménech nabízí možnost správně si napsat adresu. Motivací k procvičování jsou i rébusy a hra.
Ročníky: ZŠ 2,

Další materiály tohoto autora