projektui.cz

svátek má Svatopluk, 23.2. 2024
18.02. 12

Skládání slov

Skládání slov z písmen a slabik.
Skládání slov z písmen a slabik. Mezipředmětové vztahy: Prvouka-zvířata, věci M-počítáme písmena, slabiky, slova atd. Klíčové kompetence: k učení, pracovní, komunikativní a sociální. Průřezová témata: OSV-1.1.1 rozvoj znalostí a dovedností, 1.1.5 kreativita
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora