projektui.cz

svátek má Zora, 26.1. 2020
17.11. 11

Zájmena

Procvičování druhů zájmen
V tomto předváděcím sešitě si žáci prakticky procvičí druhy zájmen, skloňování zájmene JÁ, utvořit z osobních zájmen zájmena přivlastňovací,připomenou si rozdíl mezi tvarem sebou - s sebou ....
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora