projektui.cz

svátek má Sáva, 14.11. 2019
25.05. 10

ČJ 2.ročník Druhy vět

ČJ 2.ročník Druhy vět Žáci se saznámí s druhy vět, seznámí se s pojmy věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací a s pravopisem příslušných interpunkčních znamének.
Metodický sešit je vytvořen tak, aby žáci na základě práce s textem objevili rozdíly mezi větami a s pomocí učitele postihli souvislost mezi druhem věty a interpunkčním znaménkem. Sešit obsahuje stránky výkladové a procvičovací.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora