projektui.cz

svátek má Cyril a Metoděj, 5.7. 2020
26.02. 11

Tvrdé a měkké souhlásky

Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek (slabik) ve 2. ročníku.
Cílem tohoto předváděcího sešitu je procvičit s žáky hravou formou učivo o pravopise - psaní i/í nebo y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách. Žáci se učí zdůvodňovat.
Ročníky: ZŠ 2,

Další materiály tohoto autora