projektui.cz

svátek má Amálie a Libuše, 10.7. 2020
25.06. 11

Předložky nebo předpony?

Rozlišování předpon a předložek, správné psaní mezer mezi slovy, předpony vy, vý.
Hodina je zaměřena především na rozpoznávání předpon a předložek. Žáci nejdříve zkouší doplnit do daných výrazů přídavné jméno (číslovku, zájmeno), pokud nejde nic doplnit, poznají, že nejde o předložku ale o předponu, a napíší slovo dohromady. Na dalších stranách procvičuji, oddělují slova ve větě, odhalují chyby v napsaném. Podle obrázku, který si musí zapamatovat, píší, kde se osoby, věci a zvířata nachází a určují jejich pozici pomocí předložek. Na poslední straně si zopakují předpony vy,vý.
Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora