projektui.cz

svátek má Matěj, 24.2. 2020
27.11. 10

SLOVO A JEHO VÝZNAM

Procvičení pojmů - slovo nadřazené, podřazené, mnohoznačné, příbuzné, slova stejného, podobného nebo opačného významu.
Tento sešit je určen k osvojení a procvičení učiva o významu slov. Žáci si zopakují slova stejného, podobného nebo opačného významu, slova nadřazená a podřazená. Ve 3. ročníku se žáci také setkávají se slovy mnohoznačnými a příbuznými.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora