projektui.cz

svátek má , 6.7. 2020
26.02. 12

Český jazyk - opakování

Procvičení a opakování učiva 2. ročníku.
V tomto předváděcím sešitě si žáci zopakují druhy vět, samohlásky, souhlásky, rozdělení slov na slabiky. Budou hledat podstatná jména a slovesa.
Ročníky: ZŠ 2,

Další materiály tohoto autora