projektui.cz

svátek má Cyril a Metoděj, 5.7. 2020
18.02. 12

Začínáme číst

Prvopočáteční čtení.Čtení krátkých slov, vytváření nových slov záměnou písmen, doplňování písmen. Rozvoj logického myšlení a paměti.
Prvopočáteční čtení.Čtení krátkých slov, vytváření nových slov záměnou písmen, doplňování písmen. Rozvoj logického myšlení a paměti. Mezipředmětové vztahy: Prvouka-zvířata, věci M-počítáme tvary, slova, písmena atd. Klíčové kompetence: k učení, pracovní, komunikativní a sociální. Průřezová témata: OSV-1.1.1 rozvoj znalostí a dovedností, 1.1.5 kreativita
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora