projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2020
26.05. 10

Zájmena

Shrnutí a procvičení učiva o zájmenech (druhy zájmen, pravopis), určeno pro 5.ročník.
1. Vyhledávání zájmen. 2. Rozluštění názvů druhů zájmen. 3. Vyhledávání zájmen pomocí kruhového reflektoru - určování druhů zájmen. 4. Pravopis osobních zájmen. 5. Doplňování tvaru zájmena JÁ. 6. Procvičení osobních zájmen TY a JÁ. 7. Procvičení tvarů SEBOU a S SEBOU. 8. Hledání zájmen.
Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora