projektui.cz

svátek má Svatopluk, 23.2. 2024
26.03. 11

Velikonoční čeština pro 4. roč.

Opakování učiva 4. ročníku - vyjm.slova, životnost, vzory podstatných jmen, slovesa...
Na prvních 3 stránkách si žáci připomenou historii a tradice prvních svátků jara Velikonoc, zopakují si vyjmenovaná slova, slovní druhy, větu jednoduchou a souvětí. Na dalších stránkách si připomenou životnost rodu mužského, procvičí si vzory podtatných jmen a mluvnické kategorie u sloves.
Ročníky: ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora