projektui.cz

svátek má Sáva, 14.11. 2019
30.01. 11

Slovní druhy

Seznamování se s některými slovními druhy.
Určeno pro: 4. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou se žáky procvičit slovní druhy Ćasový rozsah: 1 - 2 hodiny Používané pomůcky: mazací tabulky Typ použitých cvičení: procvičování, hra Kompetence: k učení - správné osvojení učiva komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - ke každé stránce jsou připravené poznámky - 2. str. - řazení slovních druhů - 3. str. - řazení - 4. str. - vyhledávání podstatných jmen a jejich rozdělení podle zájmen - 5. str. - podstatná jména a slovesa - 6. str. - přídavná jména soutěž - 7. str. - pexeso
Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,

Další materiály tohoto autora