projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2020
05.12. 10

Andělské zvonění,čertovské hudrování.

Procvičování učiva 2.ročníku(slova stejného,opačného významu, abeceda,...)
Žáci si v tomto předváděcím sešitě zopakují a procvičí slova stejného,opačného významu,druhy vět, podstatná jména, spojování písmen podle abecedy.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora