projektui.cz

svátek má Zdeňka, 23.6. 2024
09.11. 10

Není voda jako voda

Prezentace je určena pro žáky 8. ročníku po probrání učiva: Směsi - voda. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
Prezentace shrnuje a procvičuje poznatky o vodě jako směsi, která je důležitá pro člověka. Toto témaje vhodné zpracovat jako projekt.Jednotlivé stránky opakují: rozdělení vody podle obsahu minerálů a podle užitku, koloběh vody v přírodě, destilace, výroba pitné vody, kyselý déšť. Prezentace je doplněna tajenkou. Sešit rozvíjí kompetence pracovní, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora