projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
28.04. 11

Aromatické uhlovodíky

Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku podle zařazení učiva o uhlovodících. V prezentaci jsou zahrnuty stránky na opakování učiva a výkladové stránky Areny.
Prezentace je určena pro shrnutí a opakování základních poznatků o uhlovodících a jejich názvosloví. Výkladová část obsahuje základní informace o aromatických sloučeninách. Prezentaci lze využít ve více hodinách. Je zařazena skládačka i shrnutí probraného učiva. Prezentace rozvíjí kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora