projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
26.05. 10

Směsi a jejich dělení

Prezentace je určena žákům 8. ročníku k procvičení a opakování základních pojmů týkajících se chemických látek, směsí a jejich dělení na jednotlivé složky.
Sešit slouží k procvičení a zopakování druhů směsí, metod jejich dělení, složení roztoků po probrání tohoto tématického celku. Lze použít jako samostatnou práci, soutěž, společné opakování v několika vyučovacích hodinách. Některé stránky vhodně motivují žáky k diskusi na dané téma. Sešit rozvíjí kompetence pracovní, kompetence k učení, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora