projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
25.10. 11

Neutralizace

Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku podle zařazení učiva Neutralizace a vznik solí. V prezentaci jsou zahrnuty i stránky na procvičování názvosloví anorganických sloučenin.
Prezentace je určena pro shrnutí a opakování základních poznatků o neutralizaci jako způsobu vzniku solí. Prezentaci lze využít ve více hodinách, např. pro opakování názvosloví. Prezentace rozvíjí kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora