projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
29.05. 11

Znáš anorganickou chemii?

Prezentace je určena pro žáky 8. nebo 9. ročníku pro zopakování základních pojmů z anorganické chemie.
Prezentace je určena pro shrnutí a opakování základních poznatků o chemických prvcích, dvouprvkových sloučeninách (halogenidech, oxidech, sulfidech), kyselinách, hydroxidech apod. Sešit lze využít jako zábavnou formu opakování nebo ke zkoušení v několika vyučovacích hodinách. Je možné ho použít jako kvíz v jedné hodině. Prezentace rozvíjí kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora