projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
22.05. 10

Chemické prvky

Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku po probrání učiva o základních chemických prvcích. Procvičuje názvy a chemické značky vybraných chemických prvků, opakuje vlastnosti a využití kovů a nekovů.
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku po probrání učiva o základních chemických prvcích. Procvičuje názvy a chemické značky vybraných chemických prvků, opakuje vlastnosti a využití kovů a nekovů. Sešit rozvíjí kompetence pracovní, kompetence k učení, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora