projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
17.10. 10

Opakujeme soli

Prezentace je určena pro žáky 8. a 9. ročníku po probrání učiva: Soli -jejich vlastnosti, vznik a názvosloví. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
Prezentace je určena pro shrnutí a opakování základních poznatků o solích a jejich názvosloví. Prezentaci lze využít ve více vyučovacích hodinách v 8. i 9. ročníku. Obsahuje pexeso na procvičení názvosloví, opakuje vznik solí neutralizací. Sešit rozvíjí kompetence pracovní, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora