projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
10.10. 10

Redoxní reakce

Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku k výkladu a procvičení pojmů týkajících se tématu redoxní reakce. Sešit je vytvořen v programu ActivInspire.
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku k odvození a objasnění pojmů týkajících se oxidačně-redukční reakcí. Obsahuje stránky k opakování oxidačních čísel atomů prvků, chemické reakce a rovnice. Další část je výkladová - na příkladech vysvětluje princip oxidačně-redukčních reakcí. Poslední část je věnována procvičení nových pojmů. Prezentaci lze využít ve více vyučovacích hodinách. Sešit rozvíjí kompetence pracovní, kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora