projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
28.04. 11

Chemické výpočty trochu jinak

Prezentace je určena pro žáky 8.nebo 9. ročníku podle zařazení učiva Chemické výpočty. Zábavnou formou procvičuje výpočet molární hmotnosti, koncentrace, hmotnostního zlomku, složení roztoku.
Prezentaci lze využít ve více hodinách nebo pro opakování a připopomenutí chemických výpočtů v jedné hodině. Je zařazena skládačka i křížovka. Prezentace rozvíjí kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora