projektui.cz

svátek má Anastázie, 15.4. 2024
04.05. 10

Stavba atomu - procvičování

Předváděcí sešit je určen pro zopakování a procvičení základních informací o stavbě atomu. Má sloužit k doplnění vyučovací hodiny.
Téma práce: Stavba atomu – procvičování Určeno pro: žáky 8. nebo 9. ročníku ZŠ Cíl: Zábavnou formou procvičit základní znalosti o stavbě atomu Časový rozsah: 20 minut na začátku či na konci vyučovací hodiny Mezipředmětové vztahy: Dějepis – informace o významných vědcích, jejich fotografie Výtvarná výchova – obraz D.I. Mendělejeva od malíře Repina Fyzika – opakování učiva v návaznosti na znalosti žáků z fyziky ze 6. ročníku Typ použitých cvičení: doplňování do textu, dopisování, vyhledávání v periodické tabulce, která je k dispozici přímo v prezentaci nebo lze použít tabulku v učebnici či školní PSP Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, získávání nových informací k řešení problému - vyhledávání informací, využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci Komentář k prezentaci: Tento předváděcí sešit je určen k procvičování probraného učiva o stavbě atomu buď na začátku vyučovací hodiny nebo na konci vyučovací hodiny. Materiál není určen pro celou vyučovací hodinu. Podrobné informace o způsobu práce s konkrétní stránkou předváděcího sešitu jsou uvedeny v poznámkách u dané stránky. Žáci jsou zapojeni do opakování při přetahování různých objektů a jejich doplňování do textů, při dopisování informací, při vyhledávání informací v periodické tabulce chemických prvků.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora