projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
08.05. 10

Úvod do organické chemie

Předváděcí sešit je určen pro doplnění výkladové hodiny na úvod organické chemie.
Téma práce: Úvod do organické chemie Určeno pro: žáky 9. ročníku ZŠ Cíl: Seznámit žáky s podstatou rozmanitosti a početnosti organických sloučenin. Vytvořit povědomí, které látky patří mezi organické. Časový rozsah: 1. vyučovací hodina Mezipředmětové vztahy: Přírodopis – významné látky v těle člověka Fyzika – opakování učiva v návaznosti na znalosti žáků z fyziky ze 6. ročníku Typ použitých cvičení: doplňování do textu, dopisování, vyhledávání v periodické tabulce, která je k dispozici přímo v prezentaci nebo lze použít tabulku v učebnici či školní PSP, zařazování pojmů do správné skupiny, vytváření různých typů uhlíkových řetězců Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, získávání nových informací k řešení problému - vyhledávání informací, využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci Komentář k prezentaci: Tento předváděcí sešit je určen pro úvodní hodinu k organické chemii. Měl by vhodně doplňovat výklad učitele a motivovat žáky k větší aktivitě a spolupráci s učitelem. Základem je seznámení žáků s vyjímečností stavby atomu uhlíku, zopakování modifikací tohoto prvku a vyvození souvislostí mezi stavbou atomu uhlíku a schopností vytvářet různě dlouhé uhlíkové řetězce a tím také obrovské množství různých sloučenín.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora