projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
25.10. 11

Opakování učiva 8. ročníku II

Prezentace je určena k zopakování základních informací o typech chemické vazby, chemického názvosloví a jednoduchých výpočtů.
Téma práce: Opakování učiva 8. ročníku II - chemická vazba, názvosloví halogenidů, sulfidů a oxidů, chemické výpočty, názvosloví kyselin, hydroxidů a solí Určeno pro: Žáky 8. a 9. ročníku ZŠ Cíl: Zopakovat základní typy chemické vazby, práci s periodickou soustavou chemických prvků (vyhledávání hodnot elektronegativity a molární hmotnosti). Procvičit výpočty pomocí matematických vzorců, zopakovat jednotky základních chemických veličin. Procvičit chemické názvosloví. Časový rozsah: 1-2 vyučovací hodiny, jednotlivé části sešitu lze zařadit i odděleně Typ použitých cvičení: práce s perem, přiřazování vzorců k názvům, tvorba vzorců a názvů sloučenin Mezipředmětové vztahy: matematika - práce se vzorci, trojčlenka, procenta Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správné využití pomůcek a techniky, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora