projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
30.03. 11

Zdroje energie

Prezentace je určena k seznámení žáků se zdroji energie, k objasnění fungování jaderných a tepelných elektráren. Má přimět žáky k zamyšlení nad využitím alternativních zdrojů energie.
Téma práce: Zdroje energie Určeno pro: Žáky 9. ročníku ZŠ Cíl: Seznámit žáky s nejčastěji využívanými zdroji energie v ČR. Objasnit fungování tepelných a jaderných elektráren a seznámit žáky s rozmístěním největších tepelných, jaderných a vodních elektráren na území ČR. Časový rozsah: 1-2 vyučovací hodiny Typ použitých cvičení: Doplňování neúplného textu, přetahování pojmů, čtení z grafu, popis schématu, procvičování chemických značek, opakování pojmu nukleonové a protonové číslo, orientace na mapě ČR. Mezipředmětové vztahy: přírodopis - vznik černého uhlí fyzika - J. Watt, parní stroj, M.Curie dějepis - informace o významných vědcích, černobylská havárie výchova ke zdraví - vliv využívání zdrojů energie na životní prostředí a zdraví člověka zeměpis - orientace na mapě ČR - rozmístění elektráren Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správné využití pomůcek a techniky, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora