projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
18.02. 12

Chemické prvky v mobilním telefonu

Prezentace je určena k seznámení žáků s některými součástmi mobilního telefonu.
Téma práce:Chemické prvky v mobilním telefonu Určeno pro: Žáky 8. a 9. ročníku ZŠ Cíl: Seznámit se s vlastnostmi některých kovů a polokovů, které se nacházejí v mobilním telefonu Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Typ použitých cvičení: práce s perem, přiřazování pojmů, křížovka, dopisování značek prvků, zařazování prvků do periodické soustavy chemických prvků, řešení křížovky Mezipředmětové vztahy: matematika - čtení z grafu, zeměpis - světová ložiska zlata a kobaltu přírodopis - rozsivky fyzika - teplota tání, varu, polovodičové součástky dějepis - knihtisk, Gutenberg Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správné využití pomůcek a techniky, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora