projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
10.11. 10

Deriváty uhlovodíků - karboxylové kyseliny

Prezentace je určena k vysvětlení pojmu karboxylové kyseliny, vyvození karboxylové skupiny. Žáci se seznámí s použitím a vlastnostmi běžně používaných karboxylových kyselin.
Určeno pro: Žáky 9. ročníku ZŠ Cíl: Seznámit se s nejznámějšími druhy karboxylových kyselina a s jejich využitím v praxi. Časový rozsah: 1-2 vyučovací hodiny, lze využít také části sešitu k opakování látky Typ použitých cvičení: Sestavování definice derivátů, dopisování vzorců, přetahování pojmů, vyhledávání informací na internetu Mezipředmětové vztahy: výchova ke zdraví - potraviny s tzv. ečky přírodopis - poznávání rostlin, léčivé účinky rostlin, mravenci zeměpis - vlajky zemí (Itálie) Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správné využití pomůcek a techniky, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky:

Další materiály tohoto autora