projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
13.05. 10

Uhlovodíky-alkany

Předváděcí sešit je určen k vysvětlení pojmů uhlovodíky a alkany, k demonstraci tří typů chemických vzorců uhlovodíků a k jejich procvičení. Jsou zde i základní informace o čtyřech nejjednodušších alkanech.
Téma práce: Uhlovodíky Určeno pro: žáky 9. ročníku ZŠ Cíl: Vysvětlit pojem uhlovodíky - alkany, seznámit žáky se základními typy chemických vzorců uhlovodíků Časový rozsah: Lze vyzužít na celou hodinu nebo k procvičování v kterékoliv části hodiny. Mezipředmětové vztahy: Fyzika – učivo o složení vesmírných těles Zeměpis - znalosti o výskytu a těžbě zemního plynu, plynovod Výchova k občanství - Evropská unie, problematika dodávek zemního plynu z Ruska přes Ukrajinu, plynovod Nabbuco Typ použitých cvičení: doplňování do textu, rozdělení chemických prvků do správných skupin, vytváření chemických vzorců, přiřazování pojmů, orientace na mapě Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, získávání nových informací k řešení problému - vyhledávání informací, využití získaných informací k řešení problémů komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci Komentář k prezentaci: Tento předváděcí sešit je určen k vysvětlení základních pojmů tákajících se chemického složení uhlovodíků a k objasnění podstaty tvoření chemických vzorců alkanů. Žáci by si měli osvojit názvy základních sedmi (popř. osmi) alkanů, aby byli schopni využít je v tvorbě názvů a vzorců dalších uhlovodíků (alkenů, alkinů .....). Poskytuje informace o čtyřech nejjednodušších alkanech.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora