projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
04.09. 10

Uhlovodíky - alkeny, alkyny

Tento předváděcí sešit je určen k výkladu učiva o alkenech a alkynech. Seznamuje žáky se strukturou těchto látek, s jejich vlastnostmi a využitím.
Téma práce: Uhlovodíky - alkeny, alkyny Určeno pro: žáky 9. ročníku ZŠ Cíl: Seznámit žáky s nejjednoduššími alkeny a alkyny, s jejich vlastnostmi a využitím. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina Mezipředmětové vztahy: Přírodopis – banánovník - výskyt, význam Český jazyk - literatura - Karel Poláček - Bylo nás pět Dějepis - druhá světová válka, otázky rasismu, koncentrační tábory Typ použitých cvičení: dopisování, zařazování pojmů do správné skupiny, pozorování pokusů a vyvozování vlastností látek na základě pozorování Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, získávání nových informací k řešení problému - vyhledávání informací, využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky:

Další materiály tohoto autora