projektui.cz

svátek má Vincenc, 14.4. 2024
10.10. 10

Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty

Tento předváděcí sešit je určen k vysvětlení pojmu deriváty a halogenderiváty a objasnění názvosloví, významu a použití halogenderivátů.
Téma práce: Deriváty uhlovodíků - halogenderiváty Určeno pro: Žáky 9. ročníku ZŠ Cíl: Vysvětlit a pochopit pojem deriváty a halogenderiváty. Seznámit se s pozitivními i negativními stránkami těchto látek. Časový rozsah: 1-2 vyučovací hodiny, lze využít také části sešitu k opakování látky Typ použitých cvičení: Doplňování chybějících slov do textu, vyhledávání informací v periodické tabulce chemických prvků, vytváření chemických vzorců, přiřazování názvů sloučenin k jejich vzorcům, křížovky, vyhledávání informací na webových stránkách. Mezipředmětové vztahy: zeměpis - ozonová vrstva přírodopis - vliv halogenderivátů na živé organismy Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - využití již osvojených znalostí komunikativní - vyjadřování svých myšlenek a získaných informací pracovní - správné využtí pomůcek a techniky, pozitivní motivace k úspěšné práci
Ročníky:

Další materiály tohoto autora